Đặc trưng của Kinh doanh Ngoi hi là nhng áp lc tâm lý, khi mà thị trường gần như không bao giờ ổn định và ngay khi bn mmt trng thái giao dch, bn cn phi chun bcho khả năng phải gánh chu thua lvi mức độ cũng ngang với khả năng to ra li nhun. Phân tích kthut sgiúp bn kim soát được nhng áp lc tâm lý bi vic dự đoán diễn biến thị trường mt cách khách quan strnên dễ dàng hơn bằng cách sdụng các ngưỡng htrvà kháng c, các chsvà các mô hình giá. Khi tuân thnghiêm ngt các quy tc giao dch kthut thì một nhà kinh doanh thường có khả năng chịu được áp lc tâm lý thua ltốt hơn.

Phân tích kthut sdng kết hp nhiều phương pháp khác nhau để làm rõ tình hình hin ti và dự đoán các diễn biến tiếp theo ca thị trường. Các giao dch kthuật được tự động hóa là một ưu điểm ln ca phân tích kthuật. Còn nhược điểm ln nht ca phân tích kthut là, trên thc tế, nó hoàn toàn da vào dliu lch smà lch sthì không phbao giờ cũng lặp lại. Vì thế, tín hiệu từ các chỉ số có thể không phản ánh kịp thời tình hình đang diễn ra trên thị trường. Phân tích kỹ thuật nghiên cứu kết quả của một mô hình chứ không nghiên cứu các nguyên nhân tạo ra mô hình đó. Mặc dù một sự kiện có thể gây ra những tác động rất lớn tới thị trường nhưng cũng không có gì bảo đảm chắc chắn là giá cả sẽ có những thay đổi ngay sau sự kiện này. Một nhược điểm khác của phân tích kỹ thuật là các chỉ số có thể dẫn tới sự hiểu nhầm hoặc hiểu không chính xác trong các tình huống khác nhau trên thị trường. Tình trạng các nhà đầu cơ áp dụng chiến lược giao dịch tương tự nhau nhưng lại thu được kết quả khác xa nhau rất thường xuyên xảy ra. Tại sao lại có điều này? Lý do là các chỉ số được áp dụng trong các khoảng biên độ thời gian khác nhau, các tín hiệu được hiểu khác nhau, và chiến lược kiểm soát rủi ro được áp dụng cũng khác nhau. Nói cách khác, phân tích kỹ thuật rất đa dạng. Quan điểm cá nhân của nhà kinh doanh cũng có ảnh hưởng đến việc anh ta diễn giải các dữ liệu lịch sử và dữ liệu mới cập nhật như thế nào. Bên cạnh đó, còn có tình trạng, dù hiếm khi xảy ra, các biểu đồ giá và các chỉ số sử dụng với cùng biên độ thời gian lại có sự khác biệt trên các phần mềm giao dịch, tùy thuộc vào nguồn trích dẫn tỷ giá hoặc việc cài đặt phần mềm này. Thoạt nghe qua thì phân tích kỹ thuật có vẻ hoàn toàn không đáng tin nhưng sự thực không phải như vậy. Dù bạn sử dụng các phần mềm và nguồn trích dẫn tỷ giá khác nhau thì kết quả của phân tích kỹ thuật cũng không bị ảnh hưởng, đặc biệt là trong dài hạn. Phân tích giúp chúng ta có thể hiểu được tình hình hiện tại của thị trường và dự báo những diễn biến tiếp theo của nó.

Phân tích kthuật đang dần trnên phbiến và có sc nặng hơn bởi ngày càng có nhiu nhà kinh doanh áp dng cùng mt kiu phân tích. Khi mà các nhà kinh doanh trên thế gii cùng nhận định mt mô hình kthuật đang xuất hin thì hscó nhng hành động tương tự nhau. Điều này có nghĩa là ngày càng có thêm nhiều nhà kinh doanh, đặc bit là các tchc ln, cgng tranh thủ các mô hình đang nổi lên; và đồng thi, các mô hình này scàng trnên rõ nét khi ngày càng có thêm nhiu hoạt động nhm bt kp vi chúng.

Một điểm quan trng cn ghi nhlà vic din gii các biểu đồ giá cũng có thể khác nhau tùy thuc vào thiết kế hình ảnh của bản thân các biểu đồ đó. Biểu đồ đường thẳng, biểu đồ thanh, biểu đồ hình nến… mỗi loại đều có đặc trưng riêng. Ví dụ, biểu đồ hình nến thể hiện được những yếu tố mà biểu đồ đường thẳng không thể hiện được. Tôi khuyên các bạn không nên tự ép mình chỉ sử dụng một loại biểu đồ hay một vài chỉ số. Với phân tích kỹ thuật nói chung, càng có nhiều quan điểm khi phân tích và càng có nhiều diễn giải được minh họa bằng hình ảnh của dữ liệu thì nhà kinh doanh càng có cơ hội xem xét thông tin dưới nhiều góc độ khác nhau, và điều này giúp cải thiện sự sâu sắc và chất lượng của phân tích được thực hiện dựa trên các dữ liệu đó.