Để bắt đầu giao dch Ngoi hi, bn cần cài đặt mt phn mềm đặc bit, mt nn tng giao dch (trading platform). Chính xác hơn thì một nn tng giao dch là mt gói phn mm bao gm mt máy ch(do nhà môi gii sdng) và một chương trình giao dịch dành cho khách hàng (được cài đặt vào máy tính ca khách hàng). Chương trình của khách hàng trao đổi thông tin vi máy chthông qua mng Internet và nhn tt ccác dliu cn thiết phc vvic giao dịch như tỷ giá, tin tc thị trường, số dư tài khoảgiao dịch. Thông thường khách hàng được cung cấp phần mềm giao dịch miễn phí. Do đó để bắt đầu giao dịch bạn chỉ cần làm những việc sau đây:

 1. Chn mt nhà môi gii, ký hợp đồng và mtài khon giao dch cá nhân,
 2. Chuyn tin (stin ký quỹ ban đầu) vào tài khon ca nhà môi giới để nhà môi gii chuyn stin này vào tài khon ca bn,
 3. Giao dch trên các thị trường tài chính, qun lý tài khoản và đầu tư vốn thông qua các phn mm giao dch.

Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, bn cn phi làm quen vi các thut ngvà khái niệm cơ bản ca thị trường Ngoi hi. Hàng lot các tlóng hay các chviết tắt có ý nghĩa gì?

 

Để giao dch, chúng ta cn có một đơn vị tính. Du hỏa được mua bán theo thùng (barrels), lúa gđược tính theo giạ (bushels) còn tiền tệ thì được tính theo lô.

Theo SWIFT (Hip hi vin thông tài chính liên ngân hàng toàn cu), tgiá thanh toán liên ngân hàng quc tế được thhiện như sau: đồng tiền định giá/đồng tin yết giá, nghĩa là một đơn vị của đồng tiền định giá được thhin bng một lượng nht định của đồng tin yết giá. Ví d, trong cp tin tEUR/USD, EUR (tiêu chun ISO vmã tin t) là đồng tiền định giá và một lô tương đương với 100.000 euro. Rt nhiu nhà môi gii cho phép khách hàng ca mình giao dch lô nh(0,1 lô tiêu chun) và lô siêu nh(0,01 lô tiêu chun).

Các giao dch tài chính bao gm hai loi chính, mua và bán, vì thế tgiá niêm yết cũng có hai loại, giá bán là giá mà tại đó khách hàng có thể la chn mua một đồng tiền định giá và giá mua là giá mà ti đó khách hàng có thể la chọn bán đồng tiền định giá để đổi lấy đồng tin yết giá.

Có một điều chc chắn là giá bán luôn cao hơn giá mua. Skhác nhau gia hai mức giá này được gi là khong chênh lệch (spread) cũng đồng thi là mc phí mà nhà môi giới thu được thông qua vic thc hin các giao dch Ngoi hi cho khách hàng của mình. Thông thường, khong chênh lch ca các cp tin tệ cơ bản bao giờ cũng ở mc thp nht, khong từ 2 đến 8 điểm phần trăm cơ bản (1 điểphần trăm cơ bản tương đương 1% của 1%) (ví dụ, rất nhiều nhà môi giới đưa ra khoảng chênh lệch 0,0002 cho cặp EUR/USD).

Thay đổi nhnht trong tgiá ca mt cp tin ttùy thuộc vào độ chính xác ca chính tỷ giá đó, tức là scon sthập phân được viết ra, thông thường, nó là sự thay đổi ca sthp phân cui cùng – tương đương 0.0001 đơn vị đồng tiền cơ sở.

Ví d, tgiá hối đoái của cp tin tEUR/USD tại một thời điểm xác định là1,3640/1,3642, điều này có nghĩa là:

1) Mt khách hàng có thla chn mua euro vi giá bán (ask price) là 1,3642 đô-la Mmt euro;

2) Mt khách hàng có thla chn bán euro vi giá mua (bid price) là 1,3640 đô-la Mmt euro;

Sau khi đã làm quen với các thut nggiao dch, chúng ta chuyn sang quy trình giao dch:

Ví d, bn mua mt ngoi tệ nào đó, sau một thi gian nhất định, bn có thbán chúng hoc vi giá cao hơn giá mua và thu lợi nhun; hoc vi giá thp hơn giá mua và bị lỗ. Như vậy, thc ra nghthut kinh doanh là chchọn được đúng thời điểm để mua hay bán. Chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề này sau, nhưng để làm quen vi khái nim lnh ch, chúng ta stìm hiu vquy trình giao dch tự động.

Để mmt trng thái, bn cn thc hin lnh bán hoc mua mt loi ngoi tệ, như vậy, để đóng trạng thái đó bạn scn thc hin lệnh ngược li là bán hoc mua ngoi tệ đó. Nếu bn mmt trng thái bng vic mua mt ngoi tthì bn sẽ đóng trạng thái đó bằng cách bán chúng đi. Nếu bn mmt trng thái bng vic bán mt ngoi tệ thì tương tự, bn sẽ đóng trạng thái đó bằng vic mua li ngoi tệ đó. Một lnh giao dch có thể được thc hin vi giá thị trường hoc ti mt mức giá xác định trong tương lai (lệnh ch).

Bn có thể đặt mt Lnh ct l(Stop Loss order) để hn chế khả năng thua lỗ và mt lnh cht li (Take Profit order) để thu li nhun.

Ngoài ra, các lnh giao dch có thể được khách hàng gi cho nhà môi gii thông qua các phn mm giao dịch được to ra bng ngôn nglp trình. Phn mm MetaTrader4 bao gồm chương trình giao dịch tự động được to ra bng ngôn nglp trình MQL4, thường được gọi là Expert Advisors (Người chdn chuyên nghip). Giao dch vi Expert Advisors viết tắt là EA đòi hỏi nhà kinh doanh phi hiểu được chiến lược cũng như các chi tiết kthut trong giao dch.

Lnh ct lsẽ được thc hin ngay khi giá thị trường gim ti mức giá mà nhà kinh doanh đã định trước. Phn ln các nhà môi gii thc hin Lnh ct lỗ ở đúng mức giá đã được định trước. Tuy nhiên, mt vài nhà môi giới cũng gặp phi ri ro không khớp được lnh ở đúng mức giá yêu cu trong khi chuyn lnh ca khách hàng ra thị trường do thanh khon trên thị trường thp hoc giá cbiến động quá nhanh. Bi vy mt vài nhà môi giới đặt ra điều kin là các lnh ct lcó thsẽ được thc hin mức giá định trước hoc mt mc gn nht có th. Trong trường hp này giá thc hin có thkhác bit mt vài điểm, thm chí vài chục điểm, tuy nhiên các nhà môi gii vn có cái lý ca mình. Trong mt thị trường có khả năng biến động nhanh chóng, các nhà môi giới thường bảo lưu quyền không thc hin các lnh chờ trong trường hp giá thị trường chm mc giá ca lnh chtrong thi gian quá ngn hoc không có khả năng thực hiện được lnh. Khi la chn nhà môi gii, bn nên tìm hiu xem hshành động thế nào trong những trường hợp như thế. Điều này rt dnhn ra khi bn bắt đầu thnghim mt phn mm giao dch. Tt nhiên, nhà môi gii có quyn không thc hin các lnh không có mc giá phù hợp trên thị trường. Tuy nhiên, bạn vẫn nên chắc chắn rằng nhà môi giới không lạm dụng quyền của mình. Những biến động lớn trong đó giá cả thay đổi vài chục điểm thường là lý do khách quan của việc không thực hiện lệnh. Tuy nhiên, trường hợp này rất hiếm khi xảy ra. Thường thì thị trường có tính thanh khoản rất tốt và không gây ra vấn đề gì trong việc thực hiện giao dịch.

Rt nhiều nhà kinh doanh không đặt các lnh ct lvà cht li mà muốn đưa ra quyết định tùy theo din biến ca thị trường, hoặc có đặt lnh song li sa các lệnh đã đặt tùy theo biến động ca giá c. Chc chn là các lnh ct lvà cht li ti các mc giá định sẵn là phương pháp an toàn nhất. Nhưng tâm lý ca con người luôn mong mun giá csbiến động theo chiều hướng có lợi, và khi đã có lợi rồi người ta li mong mun nó sdin tiến có li hơn nữa. Bi vậy người ta luôn muốn đẩy giá ca các lnh ct lra mc càng xa càng tt và cht li ngay lp tc mà không cần đợi thêm các din biến ca thị trường, cho dù đó là diễn biến tích cc. Bên cạnh đó, khó mà biết được ct lỗ ở mc nào là hp lý bi thị trường thường din biến không ổn định.

Bn sphi cố đưa ra một cái giá và vì vy có thblỡ xu hướng nào đó của thị trường và gánh chu mc thua lỗ cao hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta nên yêu cu nhà môi gii thc hin lnh ti mt mc giá định trước.

Nhìn chung, mt lnh ct lscho phép hn chế thua lthêm do nhng biến động giá ctheo chiu hướng xu và không lường trước được. Thường thì nhà kinh doanh có thdự đoán được gii hn ca mt biến động giá thông thường nhcác phân tích cơ bản và kthut. Tuy nhiên việc thay đổi tgiá ln và nhanh chóng có thể vượt ra ngoài gii hạn đã dự báo trước.

Mt lnh ct lỗ ở mc giá nm ngoài gii hn thay đổi giá cả được dbáo là mt cách tránh khi nhng khon thua lln. Lnh ct lnày strli cho câu hỏi “Điều gì sxảy ra trong trường hp thị trường din biến xấu?” Những người mi kinh doanh có xu hướng không mấy quan tâm đến các lnh ct lmà chỉ nghĩ đến li nhuận. Nhưng rồi hssm nhn ra rng không thcó li nhun nếu không quản lý được ri ro. Lnh ct llà mt công cqun lý ri ro hu hiu khi mt trng thái giao dịch bất kỳ đã được mở.

Lnh cht lời được dùng để hin thc hóa li nhuận, nhưng cũng đồng thi gii hn nó mt mc định trước. Vy ti sao li phi gii hn li nhun? Sao không để nó tăng lên nữa! Tỷ giá cũng như các chiều hướng ca thị trường thay đổi liên tc, và li nhun n cha trong mt trng thái giao dch msm hay muộn cũng sẽ biến thành thua lỗ. Đó là lý do ti sao nhà kinh doanh sdng các lnh cht li.

Điều kiện để kinh doanh Ngoi hi là gì? Bn cn có mt khon tin ký qutrong tài khoản để bo đảm cho các giao dch bi giao dch Ngoi hi là giao dch ký qu(margin trading).

Thua lcó thể được hn chế nhcó stin ký qu. Mt cnh báo thiếu ký qu(Margin Call) là mức độ (tl% ca tng stin ký qutrong tài khon ca bn) mà nếu mức độ thua lca bạn đạt tới đó thì nhà môi giới buc phải đóng trạng thái giao dch ca bn theo giá thị trường. Vic không có đủ tin trên tài khon giao dch sdẫn đến vic bn bị đóng một hoc mt vài trng thái giao dch. Các nhà môi giới thường đặt ra các mc độ cnh báo thiếu kqukhác nhau từ 10% đến 30%, thm chí là 100%. Nhưng thường thì nó mc 30% – 50%.

Để tránh bbuc phải đóng một trng thái giao dịch đang mở, bn cn tính toán nhng ri ro có thxy ra. Nói một cách đơn giản, bn nên mcác trng thái vi số lượng tương ứng vi số dư mà bạn có trên tài khon giao dch. Bn nên cgắng đóng trạng thái đang ẩn cha li nhun hay thua ltheo mt chiến lược qun lý ri ro ca riêng mình. Bn cũng có thể tăng thêm số dư trong tài khoản để tăng phn tài sn ca bạn lên trong trường hp mt cnh báo thiếu ký quỹ đang tới gần, nhưng đây chỉ nên là bin pháp cui cùng mà thôi.

Githì bạn đã hiểu các điều kin giao dch và có thmmt trng thái giao dịch đầu tiên trên thị trường Ngoi hi, tc là mua hay bán mt số lượng nhất định mt ngoi tệ cơ sở nào đó (hoặc to thêm mt lnh chờ để nhà môi gii tự động thc hin nó cho bn khi giá thị trường đạt ti mức giá đã định trước ca lnh chờ đó). Khi đã mở mt trng thái giao dch, số dư trên tài khoản giao dch ca bn sẽ được tự động ghi li trên hthng và xut hin trên giao din giao dch ca bn. Nó sẽ thay đổi mi khi có sự thay đổi tgiá. Nhà môi gii squn lý tài khon ca bạn để gimc ký quhp lý.

Số dư = Tài sản + lợi nhuận hay thua lỗ đã thực hiện (đối với các trạng thái giao dịch đóng)

Tài sản = Số tiền ký quỹ + số tiền ký quỹ tự do + lãi hoặc lỗ hiện tại

Số dư tại mt thời điểm thấp hơn tài sản ti thi điểm đó có nghĩa là các trạng thái hin tại đang có lãi, và ngược li, nếu số dư cao hơn tài sản thì có nghĩa là các trạng thái hin tại đang phải chu l. Trong giao dch Ngoi hi, vic thc hin các tính toán trên là không cần thiết bởi tất cả các thông tin đều được cung cấp trên màn hình giao dịch, tuy nhiên, chúng ta cần hiểu các nguyên tắc tính toán và ý nghĩa của các tham số đó.

Mc gi ký quỹ (Margin Call level) được xác định da trên công thc toán hc. Bn nên cgng tránh tình trng nhà môi gii phi Gi ký quỹ đối vi tài khon ca bn bng cách chun bị phương án ra khi thị trường trong trường hp mt skin bt lợi nào đó xảy ra.

Khoảng lệnh dừng (trailing stop) là gì?

Khong lnh dng là mt tham số được thhin bằng đơn vị điểm, được nhà kinh doanh đặt ra để lnh ct lca anh ta tự động di chuyn mt khong tương ứng khi tỷ giá liên quan đến mt trng thái giao dịch đã được mca anh ta biến động theo chiều hướng có lợi. Tác dụng của nó là khiến một trạng thái giao dịch được đóng lại theo một thuật toán đặc biệt trong đó nếu giá thay đổi theo chiều hướng có lợi thì lệnh cắt lỗ sẽ tự động dịch chuyển một số điểm nhất định theo chiều hướng có lợi đó. Việc tính toán này sẽ được thực hiện trên phần mềm giao dịch của nhà kinh doanh. Khoảng lệnh dừng xác định một thời điểm đóng trạng thái giao dịch theo quy luật sau:

 1. Nếu li nhun tính bằng điểm ca mt trng thái giao dch mở đạt khong lnh dng cho trước, nhà môi gii snhận được lnh dch chuyn mc giá của điểm ct lỗ đến vtrí mà tại đó trạng thái giao dịch đã được m(nó to ra trng thái hòa vn cho nhà kinh doanh kckhi thị trường có biến động theo chiều hướng ngược lại trong tương lai).

 2. Ngay khi li nhun tính bằng điểm vượt qua khong lnh dng nhà môi gii snhận được lnh dch chuyển điểm ct lmt khoảng đúng bng khong chênh lch gia giá thị trường ti thời điểm đó và giá đã tính thêm khoảng lnh dng. Trong mt lnh Mua, khong lnh dng được đặt dưới giá giao dịch, còn với một lệnh Bán, khoảng lệnh dừng sẽ được đặt trên giá giao dịch.

 3. Điểm cắt lỗ chỉ dịch chuyển cùng chiều với xu hướng tăng của lợi nhuận. Khi thị trường biến động theo chiều hướng ngược lại, điểm cắt lỗ vẫn sẽ đứng yên ở điểm cuối cùng mà nó dịch chuyển tới, có nghĩa là nếu thị trường chuyển biến theo chiều hướng bất lợi thì đến khi giá chạm mức tương đương với mức giá của khoảng lệnh dừng lệnh cắt lỗ sẽ được kích hoạt và nhà kinh doanh sẽ hoặc là thu được lợi nhuận hoặc hòa vốn.

  Nói một cách đơn giản, giá tăng sẽ kéo điểm ct lỗ đi theo, và lệnh ct lỗ khi đó sẽ bo toàn li nhuận thu được trong trường hp thtrường din biến theo chiều hướng bt li trli. Tham skhong lnh dừng được cài đặt trong phn mm giao dịch Metatrader 4.0 (đây là một la chn tiêu chun kèm theo phn mm này). Nên nhrng mt khong lnh dng schhoạt động (kéo điểm ct ltheo chiều hướng ca li nhun) khi phn mm giao dch ca bn trng thái hoạt động bi lnh dch chuyđiểm cắt lỗ được chuyển trực tiếp từ phần mềm trên máy tính của khách hàng.

  Chnên sdng khong lnh dng nếu các trng thái giao dch còn mca bn đang có lãi và thị trường có xu hướng tiếp tc din biến có lợi, nhưng đồng thi rất khó xác định đà diễn biến có lợi đó sẽ kéo dài bao lâu.

  Ví dụ, giá đang tăng nhanh sau khi một vài tin tc được công bvà thị trường đang cố gng dbáo sự thay đổi ca các chskinh tế vĩ mô. Các chỉ số được ci thin có thskhiến thị trường trnên phn chấn. Khi đó một khong lnh dng skhiến bn tn dng an toàn được tối đa tiềm năng của thị trường. Khi thị trường đảo chiu và chm vào khong lnh này, trng thái giao dch ca bn stự động đóng. Bạn có thyên tâm theo dõi trng thái ca mình sinh li mà không cn phi lo lng khi nào thị trường sẽ đảo chiu.

  Các nhà kinh doanh thường sdng khong lnh dừng 15 điểm hoc lớn hơn. Các chuyên gia hiện vn còn tranh lun vkhong lnh dng tối ưu. Một khong dng thế nào là hợp lý để không bthị trường bt kịp quá nhanh trước khi đảo chiều? Đồng thời, một khoảng lệnh dừng quá lớn có thể khiến điểm cắt lỗ rơi vào khoảng không thuận lợi và khiến lợi nhuận thu được thấp hơn tiềm năng. Các ý kiến về vấn đề này rất khác nhau, nhưng các nhà kinh doanh đều đồng ý rằng nên đặt khoảng lệnh dừng ở mức 40-50 điểm khi phân tích trên biểu đồ H1.

  Vi những người sdng MetaTrader: khong lnh dng là mt phn ca phn mm Expert Advisors và nó chhoạt động nếu phn mm giao dch ca khách hàng mvà kết ni với Internet. Đó là lý do vì sao máy chca các nhà môi gii không lưu giữ thông tin vcác khong lnh dng ca bn nếu máy tính ca bn btt.