Nhà môi giới là tổ chức trung gian giữa khách hàng và thtrường Ngoi hối. Nhà môi giới cung cấp cho khách hàng ca mình giá niêm yết ca các loi tiền tệ cng nhchội giao dch trên thtrường theo các điều khoản giao dịch đã định trước (Terms of Business). Thông thường, điều khoản giao dịch là một bản chào trong đó nhà môi giới đưa ra các điều kiện tiêu chuẩn của mình và khách hàng phải đồng ý với các điều khoản đó trước khi tiến hành giao dịch. Trong thực tế, nhà môi giới không thể có các thỏa thuận riêng với từng khách hàng về mức chênh lệch giá mua bán hay các điều kiện khác bởi một nhà môi giới phục vụ rất nhiều khách hàng và không thể thỏa thuận các điều khoản khác nhau với từng người trong số đó, bởi vậy mà Điều khoản giao dịch của một nhà môi giới thường giống nhau, ít nhất là đối với số đông khách hàng.

Các lệnh giao dịch của khách hàng không được đưa trực tiếp ra thị trường

Trong trường hp này, nhà môi gii chu toàn bộ ri ro vi hy vng rng khách hàng ca mình sẽ thua lỗ và khon ký quỹ ca họ sẽ trở thành tài sn của công ty. Đây chỉ là hình thc bắt chước hoạt động trên thị trường thc và là mt dng lừa đảo nếu công ty thc hin nó li thông báo cho khách hàng ca mình rng giao dch ca họ đã được thc hin trên thị trường thc. Các nhà môi gii hoạt động theo phương thức này có những nhược điểm gì? Thứ nht, họ đang chơi với la khi tự mình gánh ly toàn bộ ri ro hối đoái, và sớm hay muộn cũng sẽ phải đối mt với trường hp khách hàng kinh doanh thành công, kiếm được nhng món li ln và vì thế làm ảnh hưởng ti khả năng tài chính của h. Thứ hai, phương thc hoạt động này to ra mâu thun li ích gia nhà môi giới (người có li nhờ vic khách hàng thua lỗ) và khách hàng (người có li khi kinh doanh có lãi).

Vào thi kỳ đầu khi dch vụ môi gii mi phát trin, có mt cm từ được dùng để chỉ riêng nhng nhà môi gii kinày “kitchen broker”, nghĩa là những nhà môi gii hođộng không chính thức và thường đăng ký dưới địa chỉ cá nhân ca mt trong nhng thành viên sáng lp. Cui những năm 1990, rất nhiều công ty cũng bắt chước hoạt động môi gii kiu này. Họ cố gng thu tin ký quỹ ca khách hàng tht nhanh vi hy vng rng sm hay muộn thì anh ta cũng sẽ thua lỗ hết tiền. Đó là lý do tại sao những công ty này luôn đưa ra cho khách hàng càng nhiu mc giá bt li càng tt. Giá cả thường sẽ rt hay biến động ththường và nhà môi gii hoc là không thc hin lnh ct lỗ cho khách hàng hoc thc hiở mc giá không có li và cố tìm mọi cách tước đoạt tin ca khách hàng bng hình thc lđảo.

Rt may là thi thế đã thay đổi, và nhng nhà môi gii kiu lừa đảo như vậđã dần tự hy hoi danh tiếng và đánh mất khách hàng ca mình. Hu quả ca thi kỳ phát trin bùng nổ đó từng khiến toàn bộ nghề môi gii nói chung bị nhiều người nhìn nhn mt cách phiến din là nghề thiếu đạo đức. Tuy nhiên khi dch vụ này phát trin hoàn thiện hơn, tai tiếng này đã không còn nữa. Thêm vào đó, những loi hình dch vụ mi xut hin và rt nhiu nhà môi giới đã có khả năng cung cấp cho khách hàng cơ hội đặt lnh giao dch trc tiếp trên thị trường thc.

Nhà môi giới tổng hợp tất cả lệnh giao dịch của khách hàng và mở một trạng thái tổng trên thị trường thực.

Đây là phương thức hoạt động phổ biến nhất và được coi như tiêu chuẩn cho các nhà môi gii Ngoi hi. Mt lnh giao dch vi khối lượng được tng hp từ tt cả trng thái giao dch của khách hàng được xác định dựa trên cơ sở chiến lược qun trị ri ro ca nhà môi gii và lnh này sẽ được đưa ra thị trường thc thông qua mt tổ chc thanh toán bù trừ (clearing company). Kết quả là:

  • Khách hàng có thể mở các trng thái giao dch vi giá thị trường ngay lp tc. Nó được gi là Giao dch thc hin ngay vì nhà môi gii tiếp nhn lnh ckhách hàng và sau đó chuyển chúng cho bên thứ ba.
  • Khách hàng có thể giao dch bt kỳ khối lượng nào, bao gm cả lô nhỏ (mini- lots) và lô siêu nhỏ (macro-lots). Do chỉ có mt trng thái tng hợp được mở trên thị trường thực nên điều quan trng vi nhà môi gii là tng khối lượng giao dch ca tt cả khách hàng trên mt cp tin tệ chứ không phi trng thái ca một khách hàng đơn lẻ.
  • Li nhun ca nhà môi gii không phụ thuc vào vic khách hàng có lãi hay thua lỗ. Đây là điều kin rt quan trọng đảm bo tính ổn định và khách quan ca nhà môi gii.
  • Nhà môi gii không có mâu thun li ích gì vi khách hàng; họ chỉ quan tâm ti chất lượng dch vụ mình cung cấp để đảm bo uy tín vi khách hàng.

    Lệnh giao dịch của từng khách hàng được đưa ra thị trường thực

    Việc đưa lệnh giao dch ca tng khách hàng ra thị trường thực dường như là việc nhà môi giới nên làm. Tuy nhiên, phương thức hoạt động này ca nhà môi gii li không hề có lợi cho khách hàng mà ngược li, còn gây nhiu hn chế. Nếu nhà môi giới đưa tất cả trng thái ca khách hàng ra thị trường thc, mi khách hàng sẽ phải đáp ứng yêu cu về số tin ký quỹ cũng như khối lượng giao dch. Các nhà kinh doanh sẽ không còn cơ hội được giao dch vi lô nhỏ hay siêu nhỏ bi nhà môi gii sẽ không tng hp các lnh giao dch nhỏ lẻ đó lại. Thêm vào đó, tốc độ thc hin giao dịch theo phương thức này sẽ rt chm bi nhà môi giới không còn đóng vai trò là bên đống na và vì vậy, đối vi tng giao dịch đơn lẻ, nhà môi gii phi tìm kiếm mt bên khác sẵn sàng đóng vai trò đó trên thị trường. Quá trình này có thể mất vài giây, nhưng cũng có thể là vài phút hoặc lâu hơn. So với thi gian thông thường ca mt giao dch (2-3 giây) thì đó là khoảng thi gian khá dài.

    Hiểu biết đầy đủ về những điều kiện và quy định cthể ca nhà môi giới mà bạn đã chọn lựa là rất cần thiết bởi đó sẽ là người bạn tin tưởng gửi gắm một số tiền lớn. Điều đó cũng giúp bạn hiểu và dự đoán được ứng xử ca nhà môi giới trước những diễn biến khác nhau ca thị trường. Một lời khuyên tốt dành cho bn khi lựa chn nhà môi giới là hãy tránh những công ty nh, không tên tuổi, mới đi vào hoạt động song li khẳng định với bn rằng họ đưa tất clệnh giao dch ca khách hàng, bất kể khối lượng, ra thị trường thực; hoặc những công ty đưa ra nhiều điều khon giao dch quá có lợi cho bn. Hãy tham kho thêm nội dung này ở phần “Lựa chn nhà môi giới như thế nào?”.