Nhng khía cạnh sau đây nên được xem xét khi xây dng mt chiến lược kinh doanh:

 •   Thi gian
 •   Các cp ngoi tsẽ được giao dch
 •   Nguyên tc tham gia thị trường (mcác trng thái giao dch)
 •   Nguyên tc ri khi thị trường (đóng các trạng thái giao dch)
 •   Hoàn thin chiến lược
 •   Qun trri ro.

  Thi gian. Vic quyết định thi hn cho chiến lược kinh doanh ca bn là rt quan trng. Câu trli mt phn phthuc vào vic bn dành bao nhiêu thi gian cho vic giao dch trên thị trường và bn sthc hin bao nhiêu giao dch trong mt khong thi gian nhất định. Chiến lược kinh doanh được chia làm mt vài nhóm phthuc vào thi hn ca chúng như sau:

Chiến lược giao dch trong dài hn là chiến lược ít phthuc vào khong chênh lch gia giá bán và giá mua mà nhà môi gii đưa ra cho bn nht. Nó hướng ti li nhun cao, và vì thế có vkhá hp dn. Tuy nhiên, các sliu thng kê trên Forex cho thy chkhong 1% các thành phn tham gia thtrường là duy trì các trng thái mtrong hơn mt tháng. Các nhà kinh doanh thường sdng chiến lược ngn hn, bi họ đều biết mt sthc gin đơn là thtrường Ngoi hi rt dbiến động, đó cũng là lý do vì sao nhiu người cgng kiếm li tnhng biến động ngắn hạn của giá cả trong một khoảng thời gian bất kỳ dao động trong khoảng từ một giờ đến hai tuần (đây cũng là quãng thời gian đủ dài cho phần lớn các chiến lược giao dịch).

Chiến lược kinh doanh ngn hn cho hiu quli nhun thp hơn trên mi giao dch, nhưng slượng các giao dch được thc hin li ln hơn so vi chiến lược dài hn.

Hãy cùng xem xét mt ví dsau đây. Theo chiến lược thnht (ở đây ta gi là “chiến lược 1”), mt nhà kinh doanh skiếm được trung bình 250 đim phn trăm mi ln giao dch, tuy nhiên anh ta li chthc hin có 4 giao dch mi năm. Còn theo chiến lược thhai (ở đây ta gi là “chiến lược 2”), nhà kinh doanh chkiếm li trung bình khong 10 đim phn trăm, nhưng có ti hơn 200 giao dch được thc hin mi năm. Như vy, nhìn qua ta cũng có thtính toán được rng vi chiến lược 1 nhà kinh doanh skiếm li 1.000 đim phn trăm mt năm, trong khi đó, vi chiến lược 2 nhà kinh doanh có thkiếm li 2.000 đim phn trăm mi năm. Tuy nhiên, nhng yếu tsau đây cn được tính đến trong khi so sánh hai chiến lược này:

 •   Mi giao dch (trong sbn giao dch mi năm) ca Chiến lược 1 đều rt quan trng, và nếu nhà kinh doanh mt cơ hi thc hin mt giao dch mà anh ta đã chờ đợi tlâu thì anh ta sphi tiếp tc chờ đợi thêm mt khong thi gian dài na thì cơ hi tiếp theo mi đến. Vi chiến lược 2, các du hiu cho thy nhà kinh doanh nên bán hoc mua xut hiu hu như hàng ngày. Nếu có bqua mt vài cơ hi trong đó thì nhà kinh doanh cũng không blquá nhiu.
 •   Chiến lược 1 đòi hi nhà kinh doanh phi có mt stin khá ln trong tài khon bi cmc Cht li ln Ct lỗ đều phi cách khá xa so vi giá mca để đảm bo nhng biến động lên xung hàng ngày ca giá ckhông tác động nhiu lên kết qukinh doanh.
 •   Nhà kinh doanh sdng Chiến lược 2 phi thc hin nhiu giao dch hơn, vì thế anh ta cũng phi dành nhiu thi gian hơn cho vic phân tích din biến hàng ngày trên thtrường.
 •   Chiến lược 2 dáp dng hơn bi nhà kinh doanh ddàng kim soát thua lhơn. Xét trong dài hạn, một chiến lược kinh doanh ngắn hạn có hiệu quả và được củng cố qua thời gian hiếm khi mang lại thua lỗ cho nhà kinh doanh.

Vy thì chiến lược nào tt hơn? Điu này phthuc vào rt nhiu yếu t, và nhng yếu tquan trng nht là tính klut, hiu biết và kinh nghim giao dch.

Chiến lược phù hp vi bn nht slà chiến lược tt nht!

Các cặp tiền tệ được giao dịch. Quyết định các cp tin tmà bn sthc hin giao dch là mt phn rt quan trng trong chiến lược ca bn. Nhiu nhà môi gii chào mi bn giao dch bng rt nhiu các công ctài chính khác ngoài tin tnhư là các CFD, Kim loi giao ngay hay các hp đồng hàng hóa tương lai. Khi chn la các cp tin tệ để giao dch, bn cn lưu ý đến các yếu tsau:

Độ nhy cm ca cp tin t. Cp GBP/USD là cp đin hình về độ nhy cm cao. Hãy so sánh nó vi các cp tin tkhác: ví d, nếu tgiá cp EUR/GBP thay đổi 60-90 đim phn trăm thì cp GBP/USD thường thay đổi trên100 đim phn trăm. Các tgiá chéo ca đồng JPY cũng vậy. Mức Chốt lời, Cắt lỗ cũng như khối lượng tiền tệ trong mỗi lần giao dịch sẽ phụ thuộc vào độ nhạy cảm của cặp tiền tệ bạn lựa chọn.

Khong chênh lch và lãi sut hoán đổi qua đêm (spread size và swap size). Thông thường, khong chênh lch trên nhng cp tin tcơ bn đều rt nh. Nhng cp tin tnày btác động nhiu nht bi các tin tc kinh tế. Mc dù vy, phn ln các nhà kinh doanh li la chn chúng để giao dch. Lãi sut hoán đổi qua đêm (được thêm vào hoc trừ đi ttài khon ca bn nếu bn duy trì mt trng thái mqua đêm) schỉ đóng vai trò là yếu tquan trng khi bn la chn chiến lược kinh doanh dài hn. Thông thường, lãi sut này nhhơn rt nhiu so vi khong chênh lch. Nếu không mo him thì bn skhông thcó được li nhun ln tlãi sut hoán đổi qua đêm này. Kinh doanh chênh lch lãi sut chính là kiu kinh doanh trong dài hn khá mo him trong đó bn mua mt đồng tin nào đó vi lãi sut cao hơn so vi đồng tin khác trong cp hai đồng tin đó và duy trì chúng trong vài tháng để nhận được lợi nhuận hàng ngày từ chênh lệch lãi suất hoán đổi qua đêm. Chiến lược này khiến bạn phải đối mặt với rủi ro tỷ giá rất cao, đặc biệt là nếu bạn mở trạng thái với khối lượng lớn.

Ngun cung cp các đánh giá phân tích và các thông tin kinh tế vcp tin tệ được la chn. Dù la chn cp tin tnào thì bn cũng phi theo dõi sát sao các tin tc đến tnước M, bi chúng có tác động rt ln đến thtrường Ngoi hi. Tin tc kinh tế ca các quc gia mà bn giao dch bng đồng tin ca hcũng cn được chú ý. Ví d, nếu bn giao dch cp NZD/JPY (đô-la New Zealand/Yên Nht) thì bn nên để mt ti nhng đánh giá phân tích và tin tc kinh tế ca chai quc gia liên quan, cũng như nm bt lch trình công bcác tin tc quan trng trong khong thi gian ít nht là mt tun sp ti. Bn cũng cn xem xét lch sbiến động giá ca cp ngoi tmình đã chn trong vòng mt vài năm gn nht trên phn mm giao dch ca bn bi bn srt cn có dliu để thnghim chiến lược kinh doanh ca mình.

Nguyên tắc thời điểm tham gia thị trường. Mt điu quan trng na là bn cn xác định các nguyên tc khi tham gia thtrường. Mmt trng thái giao dch bng mt vài thao tác trên bàn phím thì d, nhưng mc tiêu ca bn là phi xây dng mt vài nguyên tc nht định khi đưa ra quyết định giao dch. Bn cn phi xác định mc độ ri ro cũng như khi lượng tin tbn mun giao dch ttrước (bn scó câu hi cũng như câu trli cthể ở phn sau ca cun sách). Tương t, bn cn quyết định đặt các lnh chờ ở mc nào (nếu không mun ngi trước màn hình vi tính cngày, đợi đến lúc thích hp để đặt lnh mà bn mong mun).

Nguyên tắc thời điểm ra khỏi thị trường.

Nguyên lý chính ở đây là làm sao ti đa hóa li nhun và gim thiu thua l.

Gii hn thua l. Mt điu vô cùng quan trng là không nên để thua ltăng lên mãi mà không có chiến lược qun trri ro phù hp. Thua lluôn là mt thc tế rt khó tránh khi trong kinh doanh, vì trong thtrường thc, giá ccó thbiến động theo nhng chiu hướng không thể đoán định trước vào bt clúc nào. Vì vy bn đừng bao ginên cgng hoặc giả định rằng mình sẽ kinh doanh mà không hề bị thua lỗ. Bạn có thể bất bại trong vòng một tuần hay vài tháng, nhưng điều đó chắc chắn sẽ không kéo dài mãi. Khó mà nói trước được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, và dự đoán của bạn có thể đúng, mang lại lợi nhuận, nhưng cũng có thể sai và khiến bạn bị thua lỗ.

Cht li. Nếu bn là mt nhà kinh doanh chuyên thc hin các giao dch trong ngày và giao dch ca bn đang mang li li nhun cho bn thì li khuyên ca tôi là đừng nên duy trì trng thái đó qua đêm. Nếu giá ctăng hoc gim trong vòng mt ngày thì slà hp lý nếu bn nghĩ rng vic tăng hay gim đó slên đến mc ti đa hoc ti thiu vào ngay cui ngày giao dch đó. Thường thì sau khi giá đã tăng hoc gim, scó mt sbiến động theo chiu ngược li gi là sự điu chnh. Mt xu hướng thường stiếp din sau khi sự điu chnh xy ra: trong trường hp này bn nên chờ đợi mt chút trước khi đóng mt trng thái đang có li. Có hai cách cht lời cơ bản như sau:

Sdng Khong lnh dừng (trailing Stop) để dch chuyn mc Ct lca bn theo chibiến động có lợi của giá và tối đa hóa lợi nhuận đồng thời ngăn chặn thua lỗ có thể xảy ra trong trường hợp giá biến động theo chiều ngược lại.

Dùng lnh Ct ltiêu chuẩn để gii hn thua lvà gim ri ro.

Hoàn thin chiến lược. Mt chiến lược kinh doanh sliên tục được hoàn thin phthuc vào kết qukinh doanh bạn. Có hai phương pháp cơ bản để đạt được điều này.

 •   Hãy cgắng điều chnh chiến lược kinh doanh ca bn sao cho li nhuận được tối đa hóa còn thua lỗ được gim thiu trong mt khong thi gian nhất định (hãy sdng các dliu lch sử). Điều đó không có nghĩa là bạn phải tăng mc Cht li và gim mc Ct lỗ. Đầu tiên, bn phi xem xét tình hình thị trường: Nếu mc Ct lca bn quá gn vi mc giá ban đầu thì biến động ca giá có thchm mức đó bt clúc nào. Nếu mc Ct lca bạn thường xuyên bphá v, nó slàm kết qukinh doanh ca bn xấu đi rất nhiu.
 •   Ngay khi đã xây dựng được chiến lược kinh doanh, bạn có thể giao dịch trên thị trường thực. Hãy quản lý số lượng các trạng thái được mở tùy theo tình hình thị trường. Nếu bạn đã có một số lượng nhất định các trạng thái mở trong khi vẫn nhận được những dấu hiệu cho thấy nên tham gia thị trường, thì tốt hơn hết là hãy lờ chúng đi cho đến khi những trạng thái trước đó đã được đóng lại.

  Qun trri ro. Mt chiến lược qun trri ro tt sgiúp bn gim thiu thua l. Bn không nên sdng tt ctin mình có vào mt vài giao dch ln vì chc chn là bn sgp phi giao dch thua l.

  Mt chiến lược qun trri ro hiu quả đòi hỏi:

  Phù hp với các xu hướng thị trường

  Phi cht chẽ và được giám sát cn thn trong mi tình hung.

  Mục đích của nhà kinh doanh là phát trin mt chiến lược qun trri ro an toàn và cgng gim thiu khả năng để xy ra sai sót.