Lãi sut tái cp vn của đồng đô-la Mdo y ban Thị trường MLiên bang FOMC quyết định. Làm cách nào để dự đoán phản ng ca các thành phần tham gia thị trường trước khi thông tin chính thức về nó được công bố? Làm cách nào chúng ta biết được thị trường đang trông đợi điều gì? Các thành phần có tiếng nói quan trọng trên thị trường xem xét những yếu tố nào trước khi đưa ra quyết định giao dịch của họ?

Lãi sut tái cp vốn có tác động rt ln lên các giao dịch thanh toán trong tương lai gia các bên trong các quan hkinh tế. Do vy, thị trường luôn cn nhìn nhn rõ ràng vnhững thay đổi có thxy ra trong mt khong thi gian nhất định, có thlà mt tháng hay phbiến hơn là sáu tháng. Bên cạnh các hợp đồng hàng hóa tương lai, Trung tâm giao dch Chicago (Chicago Board of Trade – CBOT) còn thc hin giao dch chng chquLiên bang khn 30 ngày (30-Day Federal Funds Futures), gi tt là ZQ. Bn có thlàm quen vi din biến giá cca các hợp đồng tương lai tại trang web chính thc ca CBOT: www.cbot.com.

Chúng ta hãy cùng xem xét ví dsau (ngun: Trung tâm giao dch Chicago)


Mt hp đồng tương lai được thc hin ti mc giá mà nếu ly 100 trừ đi mc giá đó, chúng ta scó mc lãi sut tái cp vn mà các thành phn tham gia vào thtrường kvng trong tháng đó. Ví d, nếgiá thực hiện của một hợp đồng tương lai là 95,55 trong tháng Sáu thì có nghĩa là các nhà đầu tư dự đoán mức lãi suất tái cấp vốn của đồng đô-la Mỹ trong tháng đó sẽ là 4,45% (100 – 95,55). Khó mà nói chắc được con số này có trùng với con số mà FOMC đưa ra hay không bởi cơ quan này thường nâng hay hạ mức lãi suất tái cấp vốn tối thiểu là 0,25%. Do đó, mức lãi suất tái cấp vốn kỳ vọng chỉ đại diện cho mức kỳ vọng bình quân của thị trường hay chính xác hơn là điểm cân bằng giữa dự báo và các khả năng thực tế.

Các hp đồng tương lai cho phép các công ty ln kim soát được ri ro lãi sut và lên kế hoch cho các chi phí tín dng ca mình. Bn nên làm quen dn vi các dbáo mc lãi sut tái cp vn khi giao dch trên thtrường Ngoi hi để bn thân bn cũng có thtdbáo nhng thay đổi ca lãi sut này trong khong thi gian sáu tháng.