Các ngân hàng trung ương chịu trách nhim hoạch định chính sách tin tệ quốc gia và đưa ra mc lãi sut tái cp vốn cho đồng ni t. Các ngân hàng thương mại ln khi cn sẽ phi vay tin từ ngân hàng trung ương theo mức lãi sut này. Ví d, lãi sut tái cp vn ca Hệ thng Dự trữ Liên bang (FRS) – hệ thống ngân hàng trung ương của M, là mc lãi suất qua đêm mà các ngân hàng thương mại phi trả cho các khoản vay qua đêm của mình. Theo quy lut, Hệ thng Dự trữ Liên bang là cơ quan cấp tín dng vi chi phí thp nhất cho các định chế tài chính lớn và các định chế này cũng coi vay mượn từ FRS là cách tt nhất để duy trì khả năng thanh khon ca mình. Da trên mc lãi sut tái cp vn, các ngân hàng sẽ đưa ra mức lãi sut áp dng cho khách hàng (cả cá nhân và doanh nghiệp) cũng như lãi sut cho các sn phm tín dng và tin gi khác.

Một ngân hàng trung ương có thể tác động mnh mẽ đến nn kinh tế quc dân: làm gim tốc độ tăng trưởng kinh tế bằng cách tăng lãi suất tái cp vốn để tránh cho nn kinh tế khỏi rơi vào tình trạng tăng trưởng “quá nóng” đồng thi kim soát lm phát.

Nếu lãi sut tái cp vở mc cao, chi phí cho các khoản vay tăng và trở nên kém hp dn vi các cá nhân và doanh nghiệp đang có nhu cầu đi vay, điềnày làm cho đầu tư giảm xuống. Ngược li, bng cách hạ thp lãi sut tái cp vn, mt ngân hàng trung ương có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: các khon vay trở nên dễ tiếp cận hơn, các công ty bắđầu phát trin và mở rng sn xut kinh doanh vi sự trợ giúp từ các khon vay có chi phí thp. Vităng lãi suất tái cp vốn cũng đồng thi làm cho đồng ni tệ tăng giá trong một khong thi gian nhđịnh bi lãi sut ca các sn phm tin gi ngn hn trên thị trường sẽ tăng cao và làm tăng nhu cầu đối với đồng tiền đó. Sự thay đổi lãi sut tái cp vthường hiếm khi nm ngoài dự báo: các ngân hàng trung ương (đặc biệt là Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB) thường cố gng tránh gây bt ngờ và luôn để cho các thành phn tham gia thị trường dự đoán trước những thay đổi trong chính sách tin t.

Lãi suất tái cấp vốn ↑ = ↑ Tỷ giá hối đoái

Trước khi thông tin chính thc về mc lãi sut tái cấp vốn được công bố, tỷ giá hối đoái đã diễn biến theo những chiều hướng thể hiện dự báo của thị trường về những thay đổi có thể xảy ra. Những chiều hướng này có thể khác xa nhau. Nếu cuối cùng mức lãi suất này nằm ngoài dự báo thì mức độ biến động của thị trường sẽ tăng lên nhanh chóng trong một khoảng thời gian nhất định. Tỷ giá các cặp tiền tệ có thể tăng tới 10 điểm phần trăm chỉ trong vài phút. Còn nếu mức lãi suất được công bố đúng với dự báo thì sẽ không có biến động nào đáng kể do tỷ giá đã được điều chỉnh từ trước đó.

Ngày giờ mà các ngân hàng trung ương công bố mc lãi sut tái cp vđã được quy định trước: y ban Thị trường Mở Liên bang, FOMC, sẽ tổ chc mt cuc hp trong hai ngày nhm tho lun tình hình kinh tế vĩ mô ca quc gia đồng thđịnh mc lãi sut tái cp vn. y ban sẽ tổ chc 8 cuc hp như vy trong mt năm theo thi gian biđịnh sn và các quyếđịnh cy ban cũng sẽ được công bố theo mt lch trình rõ ràng và công khai. Còn Ngân hàng Trung ương châu Âu thì tổ chc các cuc hp hàng tháng để quyếđịnh mc lãi sut này.

Biểu đồ dưới đây minh họa những thay đổi ca lãi sut tái cp vn của các đồng tin chính trên thế gii kể từ năm 1993.

Chú ý:

USD_FED_FUNDS (U.S. Federal Funds) – Lãi sut tái cp vốn đồng đô-la M.

GBP_REPO_RATE UK Repo rate – Lãi sut tái cp vốn đồng bng Anh (Anh).

EUR_REF_TENDER EU Refinancing tender – Lãi sut tái cp vốn đồng Euro.

JPY_DISC_RATE Japan Discount rate – Lãi sut tái cp vốn đồng yên Nht.

CHF_DISC_RATE Switzerland Discount rate – Lãi sut tái cp vốn đồng franc Thy S.

CHF_3M_LIB_MIN Switzerland 3 month LIBOR range – Lãi sut LIBOR ti thiu của đồng franc Thy Sỹ kỳ hn 3 tháng.

Cần lưu ý rằng, lãi sut tái cp vn có thể có những tác động tiêu cc lên giá trị ca trái phiếu (chng khoán nợ dài hn): nếu lãi sut tái cp vtăng lên thì giá trái phiếu sẽ gim xung. Do vy, phân tích bng biu về giá trái phiếu có thể phn nào giúp chúng ta dự đoán được những thay đổi trong lãi sut tái cp vn.

Tác động qua li này gia lãi sut tái cp vn và trái phiếu là tương đối dễ hiu: trái phiếu là công cụ đầu tư với lãi sut cố định, và mc hp dẫn đầu tư ca chúng bị giảm đi cùng với sự tăng lên của lãi sut tái cp vn của đồng tin mà trái phiếu đó được phát hành. Nếu mức tăng lãi suất là đáng kể thì mlượng lớn các nhà đầu tư sẽ bắt đầu sp xếp li danh mc ca mình bng vic gim bt tỷ trng nm giữ trái phiếvà tăng tỷ trng nm giữ các loi giy tờ có giá khác trên thị trường liên ngân hàng.

Bạn cũng có thể quan sát thấy điều này trên thị trường chng khoán: vic gim lãi sut tái cp vn dn ti vic chứng khoán tăng giá. Tác động qua li này có thể hiểu được bi thc tế là lãi sut tái cp vn giảm làm tăng khả năng tiếp cn vi các khon tín dng vi chi phí thấp hơn, qua đó các công ty niêm yết có thể sử dụng chúng để mở rng hođộng sn xut kinh doanh ca mình.