Mc tiêu chính ca bất kỳ nhà đầu cơ tiền tệ nào cũng là mua một ngoi tệ ở giá thấp hơn và sau một thời gian, bán li chúng với giá cao hơn, hoặc ngược li, bán một ngoi tệ với giá cao hơn rồi mua li chúng một thời gian sau đó với giá thấp hơn. Sự khác biệt giữa giá mua (Ask Price) và giá bán (Bid Price) to ra lợi nhuận cho nhà kinh doanh.

Mặt khác, các đồng tiền được trao đổi cũng không thực sự được chuyển cho nhà kinh doanh theo đúng nghĩa đen bởi một khi đã mở một trng thái giao dch, nhà kinh doanh cuối cùng cũng sẽ đóng nó lại để chốt lời (hoặc cắt lỗ). Hãy xem xét ví dụ sau đây để thấy nhà kinh doanh to ra lợi nhuận thế nào và cách tính toán chúng ra sao:

  • Điều kiện ban đầu: số dư tài khoản giao dch là 1.000 USD. Tlệ giao dch ký qucho phép: 1:200. Tgiá cặp tiền tệ giao dch EUR/USD là 1,5413/1,5415.

  • Vào lúc 9 giờ 15 sáng, chúng ta mua một lô EUR (10.000 đơn vị) với giá 1,5415 USD ăn 1 EUR với hy vng EUR stiếp tục tăng giá so với USD. Nếu không sử dụng đòn bẩy để mở trạng thái, chúng ta sẽ cần có số tiền là 1,5415*10.000 = 15.415 USD.

  • Nếu mở một trạng thái tương tự nhưng sử dụng đòn bẩy tlệ 1:200 thì chúng ta schphi ký qusố tiền ban đầu là: 15.415/200 = 77,08 USD.

  • Một điểm (thay đổi 0,0001) trong tgiá hối đoái EUR/USD với số lượng 0.1 lô tiêu chuẩn như trên sẽ mang li 1 USD lợi nhuận hoặc thua lỗ.

  • Vào lúc 9 giờ 45 tối cùng ngày, giá đạt mức 1,5550 (giá bán). Gisử chúng ta quyết định đóng trạng thái và thu lợi nhuận tại đây, ta có thể đơn giản làm điều đó bằng cách thực hiện một lệnh bán trên màn hình hoặc đặt một lệnh chốt lời từ trước, cho phép hệ thống tự động đóng trạng thái đó khi giá đạt mức cho trước.

  • Sự chênh lệch giữa giá mở và đóng trạng thái là 1,5550 1,5415 = 0,0135 (135 pip)

  • Lợi nhuận có được từ giao dch này là 135*1 = 135 USD. Số dư tài khoản giao dch sau khi trạng thái giao dịch này đóng là 1.000 + 135 = 1.135 USD.

  • Nếu chúng ta mở trạng thái với khối lượng tương đương 0,01 lô tiêu chuẩn (chỉ ký quỹ 7,71 USD), lợi nhuận thu được sẽ là 13,50 USD. Nếu chúng ta mở trạng thái với khối lượng 1 lô tiêu chuẩn (ký quỹ 770,75 USD) thì lợi nhuận thu được sẽ là 1.350 USD.

    Đây chỉ là một ví dụ cho thấy lợi nhuận tiềm năng trên thị trường Ngoại hối có thể lớn tới mức nào. Tuy nhiên, nếu dự đoán của chúng ta sai thì mặt trái của nó sẽ ngay lập tức lộ diện, lợi nhuận lớn sẽ chuyển thành thua lỗ nặng nề.