Trong chương này, tôi sẽ cho bạn thấy nhiều ví dụ về phần mở rộng giá Fibonacci, cũng được chạy để thiết lập các tham số hỗ trợ hoặc kháng cự có thể có cho bất kỳ thị trường nào bạn đang phân tích. Mức chênh lệch giá của Fibonacci tương tự như mức thoái lui của giá, ở chỗ chúng cũng được chạy từ mức thấp trước đó đến mức cao hoặc từ mức cao nhất đến mức thấp trước đó, chỉ sử dụng hai điểm dữ liệu để chạy các mối quan hệ giá. Sự khác biệt duy nhất là với phần lùi, chúng tôi đang chạy các mối quan hệ của một lần xoay trước đó nhỏ hơn 100 phần trăm, hoặc thực hiện lại động thái trước đó, trong khi với phần mở rộng, chúng tôi đang chạy các mối quan hệ của một lần xoay trước đó kéo dài hơn 100 phần trăm của nó. Mặc dù nhiều khả năng bạn sẽ sử dụng cùng một công cụ giá từ chương trình phân tích giao dịch của mình, nhưng các kỹ thuật này được đặt tên khác nhau để cho biết liệu mối quan hệ giá đang xảy ra trong biến động trước đó hay mở rộng ra ngoài nó.
Các tiện ích mở rộng được chạy từ các biến động từ thấp đến cao trước đó bằng cách sử dụng tỷ lệ 1.272 và 1.618 để hỗ trợ tiềm năng. Chúng được chạy từ các dao động từ cao đến thấp trước đó bằng cách sử dụng các tỷ lệ 1.272 và 1.618 cho khả năng kháng cự. Bạn cũng có thể thêm các tỷ lệ 2.618 và 4.236. Tôi sẽ sử dụng 2.618 làm mục tiêu thứ ba cho thiết lập giao dịch, nhưng tôi sẽ chỉ xem xét 4.236 nếu tôi đang xem xét một động thái rất mở rộng trên thị trường và cố gắng tìm kiếm một nơi cuối cùng nó có thể kết thúc.
Tôi đã sử dụng cùng một công cụ Nhà giao dịch động được hiển thị trong chương thoái lui để chạy các ví dụ mở rộng giá sau đây. Hầu hết các chương trình phân tích sẽ chạy các tiện ích mở rộng từ cùng một công cụ của chương trình, vì chúng cũng được đo lường chỉ bằng hai điểm giá trên biểu đồ. Toán học cũng giống như vậy, với sự khác biệt duy nhất là phần lùi được định nghĩa là dưới 100 phần trăm của một lần xoay trước đó và phần mở rộng được định nghĩa là vượt quá 100 phần trăm của một lần xoay trước đó.
Lưu ý: Cái tôi gọi là phần mở rộng về giá trong công việc của tôi được gắn nhãn EX Ret trên biểu đồ Nhà giao dịch động mà bạn sẽ thấy trong các ví dụ sau. Robert Miner, người cố vấn của tôi, đề cập đến những điều này như là mức giảm giá bên ngoài chứ không phải là phần mở rộng về giá.
Ví dụ về phần mở rộng giá đầu tiên của chúng tôi được minh họa trên biểu đồ chỉ số tiền mặt Russell hàng ngày (xem Hình 4-1). Phần mở rộng 1.272 và 1.618 đã được chạy từ mức cao nhất ngày 21/4/06 đến mức thấp nhất ngày 27/4/06 để có thể kháng cự lại đợt phục hồi bắt đầu bằng mức thấp nhất ngày 27/4/06. Trong trường hợp này, việc biết vị trí của phần mở rộng 1.272 sẽ cực kỳ có giá trị đối với nhà giao dịch, vì một sự sụt giảm rất lành mạnh theo sau sự kiểm tra của mức kháng cự này.

Ví dụ về phần mở rộng giá tiếp theo này được minh họa trên biểu đồ giá dầu thô kỳ hạn 60 phút (xem Hình 4-2). Ở đây chúng tôi đo lường từ mức thấp được thực hiện ở 51,58 vào ngày 12 tháng 1 năm 2007 đến ngày 15 tháng 1 năm 2007, mức cao được thực hiện ở mức 53,38 và chạy phần mở rộng 1.272 và 1.618 để có thể hỗ trợ. Lưu ý rằng mức thấp quan trọng đã được thực hiện trong tích tắc của phần mở rộng 1.618, nơi một cuộc biểu tình trên 2,00 đã được chứng kiến! Một điều tôi đã học được khi sử dụng phần mở rộng về giá trong nhiều năm là nhiều động thái có xu hướng chấm dứt — nếu chỉ là tạm thời — tại các phần mở rộng này.

Hãy xem xét một ví dụ khác về phần mở rộng giá, lần này là chỉ số Dow nhỏ. Trong Hình 4-3, chúng tôi chạy dao động từ cao xuống thấp trên biểu đồ 15 phút này để tìm kiếm mức kháng cự có thể có trên đường đi lên. Lưu ý rằng có một sự sụt giảm nhỏ đối với tiện ích mở rộng 1.272 và sau đó là một sự sụt giảm nhỏ khác đối với tiện ích mở rộng 1.618. Hợp đồng cuối cùng đã tăng vượt quá cả hai mức này. Điều này không có gì lạ, vì chúng ta đang trong một xu hướng tăng lành mạnh, nhưng những mức này đã đưa ra một số kháng cự tạm thời đối với động thái này, đó là lý do tại sao với tư cách là một nhà giao dịch, bạn muốn lưu ý đến chúng.

Ví dụ về phần mở rộng tiếp theo là hợp đồng E-mini S&P 15 phút (xem Hình 4-4). Chúng tôi đã đo lường từ mức cao được thực hiện tại 1435,75 đến mức thấp nhất là 1429,25, tìm kiếm mức kháng cự có thể có trên đường đi lên. Chỉ số S&P hầu như không dừng lại ở mức mở rộng 1.272, nhưng đã tạm dừng và cho chúng ta thấy sự sụt giảm nhỏ ở mức mở rộng 1.618. Một lần nữa, không có điều gì quá ngạc nhiên, vì biểu đồ 15 phút cho thấy một mô hình tăng giá lành mạnh.

Hình 4-5 là một ví dụ khác về phần mở rộng được chạy trên biểu đồ 15 phút của hợp đồng E-mini S&P. Chúng tôi đã đo mức dao động từ thấp đến cao trước đó (từ mức thấp nhất ngày 17/1/2007 là 1435,50, được thực hiện vào lúc 2:15 chiều, giờ trung tâm đến mức cao nhất của ngày 1/8/2007 là 1440,75, được thực hiện lúc 9:00 sáng theo giờ trung tâm ) và chạy phần mở rộng giá 1.272 và 1.618 để được hỗ trợ tiềm năng. Hợp đồng S&P thậm chí không dừng lại ở mức gia hạn 1,272; tuy nhiên, mức thấp có thể giao dịch được thực hiện ở phần mở rộng 1.618 của cùng một đợt giao dịch.

Ví dụ tiếp theo về phần mở rộng giá (xem Hình 4-6) được thực hiện trên biểu đồ hàng ngày của hợp đồng E-mini Russell. Phần mở rộng 1.618 của mức cao nhất 12/05/06 đến mức thấp nhất 1/9/07 là 832,10 sau khi phần mở rộng 1.272 dễ dàng bị vượt qua. Một trong những tính năng trên phần mềm Dynamic Trader là chương trình sẽ tự động xóa các mối quan hệ về giá đã bị vượt qua bởi một biên độ khá. Trong trường hợp này, đây là lý do tại sao mức chênh lệch 1.272 không được minh họa trên biểu đồ. Mức cao thực tế được thực hiện là 831,90, chỉ thấp hơn phần mở rộng này 2 tích tắc. Cho đến nay, mức giảm 58,70 điểm đã theo sau mức tăng này. Tôi liên tục nhắc nhở các nhà giao dịch của mình thắt chặt các điểm dừng ở vị trí của họ khi chúng ta đến gần mức mở rộng giá 1.272 của một lần dao động trước đó hoặc xa hơn nó, vì nhiều động thái kết thúc ít nhất là tạm thời xung quanh phần mở rộng.

Trong Hình 4-7, chúng ta đang xem xét phần mở rộng trên biểu đồ hàng ngày của SBUX. Ở đây, chúng tôi đo lường từ mức thấp nhất ngày 12/1/06 là 34,90 đến mức cao nhất ngày 12/5/06 là 37,14, tìm kiếm hỗ trợ có thể có. Chúng tôi đã thấy một sự phục hồi tốt đẹp xung quanh phần mở rộng 1.272 của cú swing này, mặc dù nó không phải là một cú đánh hoàn hảo. Tuy nhiên, mức thấp được thực hiện vào ngày 26/01/07 đã được thực hiện trong tích tắc của phần mở rộng 1.618 ở mức 33,52. Mức thấp thực tế là 33,49.

Trên biểu đồ hàng ngày của IBM được hiển thị trong Hình 4-8, chúng tôi đo lường từ mức cao nhất của ngày 29/11/05 là 89,94 đến mức thấp nhất của ngày 18/7/06 là 72,73, tìm kiếm khả năng kháng cự đà tăng từ ngày 18/07/06. Thấp. Trong trường hợp này, phần mở rộng 1.618 đã cung cấp mức kháng cự như vậy. Một lần nữa lưu ý rằng đây không phải là một cú đánh hoàn hảo: mức tăng là 100,58 và mức cao thực tế là 100,90. Tuy nhiên, miễn là một cấp độ không bị loại bỏ bởi một biên độ lớn, tôi thường sẽ để nó trên biểu đồ và vẫn theo dõi phản ứng có thể xảy ra xung quanh nó.

Google là một cổ phiếu có vẻ tôn trọng hình học thị trường hơn không. Trong Hình 4-9, chúng tôi đo lường từ mức thấp ngày 2/12/07 là 455,02 đến mức cao nhất ngày 22/02/07 là 484,24, tìm kiếm sự hỗ trợ có thể có ở phần mở rộng giá. Cổ phiếu này hầu như không bị đình trệ ở mức mở rộng 1.272, mặc dù chúng tôi đã chứng kiến mức tăng có thể giao dịch sau khi kiểm tra vùng mở rộng 1.618.

Trong Hình 4-10, chúng tôi đã chạy các phần mở rộng trên biểu đồ hàng ngày của Intel, sử dụng việc di chuyển từ mức cao nhất của ngày 16/10/06 ở mức 22,03 đến mức thấp nhất của ngày 11/6/06 là 20,32, tìm kiếm mức kháng cự có thể xảy ra. Phần mở rộng 1.272 đã được nhấn và giữ chính xác ở mức 22,50. Mức giảm mạnh theo sau mức cao này.

Trên biểu đồ hàng ngày của Home Depot trong Hình 4-11, chúng tôi đã chạy các đặc điểm của đợt di chuyển từ mức cao nhất 11/1/06 ở 37,64 xuống mức thấp nhất ngày 14/11/06 ở 35,77, tìm kiếm mức kháng cự có thể xảy ra. Trong trường hợp này, phần mở rộng 1.618 đã tạo ra mức cao có thể giao dịch. Cổ phiếu này sau đó đã tiếp tục xu hướng tăng sau một đợt pullback lành mạnh từ mức cao nhất ngày 20/11/06. Hãy nhớ rằng nhiều mối quan hệ giá Fibonacci này sẽ không tạo ra sự thay đổi trong xu hướng và bị vi phạm hàng ngày. Trong các chương sau, tôi sẽ chỉ cho bạn các ví dụ mà ngay cả một cụm các mối quan hệ giá này cũng không tạo ra được một thay đổi nhỏ trong xu hướng. Công việc này không phải là ma thuật, nhưng nếu bạn học cách sử dụng nó đúng cách, nó chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn lợi thế giao dịch.

Trong biểu đồ hàng ngày của Yahoo được hiển thị trong Hình 4-12, chúng tôi chạy các đặc điểm của sự di chuyển từ mức cao nhất ngày 6/7/05 ở 38,95 xuống mức thấp nhất của ngày 21/09/05 ở mức 31,60, bao gồm nhiều dao động trong phạm vi lớn hơn này lung lay. Chúng tôi đang tìm kiếm mức kháng cự có thể có tại phần mở rộng 1.272 và 1.618 trên biểu đồ này. Mức cao có thể giao dịch được thực hiện chỉ vài xu dưới mức mở rộng 1.618 ở 43,49.

Mối quan hệ giá Fibonacci có thể được sử dụng trên bất kỳ biểu đồ khung thời gian nào. Hình 4-13 là biểu đồ 3 phút của E-mini S&P. Đo lường từ mức thấp 1398,50 đến mức cao 1403,50, chúng tôi sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ có thể có khi kéo dài sự thay đổi này. Mức thấp có thể giao dịch được tạo ra từ mức 1.618 trong trường hợp này.

Trong phòng trò chuyện của mình, tôi sử dụng tính năng tự động gõ để nhắc các nhà giao dịch liên tục khiến nhiều động thái kết thúc ở các phần mở rộng, vì tôi thấy điều này xảy ra thường xuyên.

Biểu đồ S&P tiền mặt hàng ngày này (xem Hình 4-14) là một ví dụ khác về việc thị trường tăng giá khi mức mở rộng 1.272 hoặc 1.618 được đáp ứng. Thực hiện việc di chuyển từ mức thấp 3/5/07 lên mức cao 3/9/07, phần mở rộng 1,272 của cú swing đó là 1364,13. Mức thấp thực tế được thực hiện là 1363,98. Cho đến nay, một cuộc biểu tình 74 điểm đầy kịch tính đã theo sau mức thấp này.

Trong chương này, các ví dụ về biểu đồ đã minh họa rằng nhiều động thái có xu hướng chấm dứt ở phần mở rộng của các lần dao động trước đó. Những mức này rất đáng để biết với tư cách là một nhà giao dịch Khi bạn dự đoán chúng trước, bạn có lợi thế khi biết rằng khả năng thị trường kết thúc sẽ cao hơn bình thường. Bây giờ đã đến lúc xem xét các dự báo giá Fibonacci trong chương tiếp theo của chúng ta.