Phân tích cơ bản trên thị trường Ngoi htrước hết là phân tích các chỉ số kinh tế và din biến cchúng. Để bắt đầu, bn cần tìm được mt vài ngun cung cp thông tin dùng cho việc phân tích cũng như lập ra mt lch biểu đáng tin cậy về các thông tin kinh tế. Lch biu này cn phi dễ hiu và được cp nhật thường xuyên. Chúng ta sẽ trích dn mt ví dụ từ cng thông tin phổ biến trên thị trường Ngoi hwww.forexfactory.com:

Ti sao lch biểu này được coi là mt la chn tt cho bt cứ nhà kinh doanh nào? Hãy quan sát nó kỹ hơn một chút:

 •   Lch biu này có mức độ chi tiết hp lý, nó thể hin các sự kin xy ra ti các quc gia khác nhau trên thế gii.

 •   Bn có thể cài đặt thi gian theo múi giờ tnơi bạn sống để không phi kim tra thi gian thông tin nào đó được công bố (giờ GMT, Giờ miền Đông của Mỹ…)

 •   Bn có thể sử dng chức năng lọc để chn ra danh sách các thông tin quan trng nht hay các tin liên quan đến đồng tin mà bn quan tâm.

 •   Thông tin mi về mt chỉ số kinh tế sẽ xut hin trên lch biểu này ngay khi nó được công bố (xem ct Actual). Bên cạnh đó, bạn có thể xem li giá trị ca các chỉ số này trong quá khứ trước khi chỉ số cp nht nhất được công bố (xem ct Previous), cui cùng bn có thể xem dự đoán của các nhà phân tích về chỉ số này (xem ct Forecast)

 •   Cột Impact (Tác động) cho thy mức độ quan trng ca thông tin thông qua màu sc ca bitượng, màu đỏ nghĩa là rất quan trng, màu cam là quan trng và màu vàng là không thc sự quan trng.

 •   Nhp chut vào biểu tượng Open Details (Mở Chi tiết) trên ct Detail, bn sẽ có các thông tin đầy đủ hơn về chỉ số kinh tế tương ứng, công thức tính toán cũng như phương thức phân tích chúng.

 •   Cui cùng, bn có thể thy biểu đồ thể hin quá trình din biến ca mi chỉ số kinh tế trong vòng một vài năm qua (xem cột Chart).

  Tôi có mt li khuyên nhỏ cho vic sử dng lch biu này: bn hãy nhìn qua nó lúc bắt đầu tun giao dch, ghi nhớ ngày giờ công bố các thông tin quan trọng. Để dự đoán sự thay đổi ca các chỉ số mà bn quan tâm, hãy xem xét din biến ca chúng qua biđồ và lưu ý những thay đổi din ra trong mt vài tháng gn nhất. Sau đó, hãy xem xét kỹ các dữ liđã được dự báo và công bố trước đây. Dựa trên các giả định về thông tin cui cùng sẽ được công bhãy đưa ra một vài quyết định giao dch khác nhau (mở các trạng thái mới, đóng các trạng thái hiện tại, thay đổi các mức Cắt Lỗ…). Có một câu nói mà mọi nhà kinh doanh đều thuộc lòng, đó là “Mua tin đồn, bán sự thực”. Giá cả trên thị trường thường đã bị tác động bởi các tin đồn và dự báo trước khi thông tin chính thức được đưa ra, nhưng nó sẽ biến động rõ rệt tại thời điểm thông tin đó được công bố. Nếu thông tin công bố khả quan hơn dự báo thì tỷ giá của một đồng nội tệ, theo quy luật, sẽ tăng lên; còn nếu thông tin tiêu cực hơn nhận định trước đó, tỷ giá chắc chắn sẽ giảm xuống.

  Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sau khi xem qua các dữ liu mới được công b, bạn đã phải vi vã mở các trng thái giao dch mi ngay. Nếđơn giản như vậy thì có lẽ mọi người đều đã trở thành triệu phú! Thông tin được công bố cho chúng ta chỉ dn về xu hướng tiếp theo ca thị trường, nhưng bên cạnh đó, còn có rất nhiu yếu tố và quy luật khác tác động đến tình hình giao dch. Bn ctìm ra người mun mua thứ mà bạn đang muốn bán. Thông tin có thể tương đối dễ hiu và có tnh hưởng lớn, nhưng điều gì sẽ xy ra nếu các thành phn có vai trò quan trng trên thị trường li có quan điểm ca riêng họ đối vi trin vng trong dài hạn và không muốn mua (hoặc bán) một đồng tiền nào đó ở một mức giá mà bạn cho là hợp lý? Vậy nên, tiếp sau những thay đổi đầu tiên, thị trường có thể sẽ không chứng kiến sự thay đổi đáng kể nào nữa và giá cả lại quay trở về mức cũ như khi chưa có biến động. Do đó, việc kinh doanh dựa trên tin tức nhìn chung khá mạo hiểm. Nhưng bạn cũng đừng nên tỏ ra thất vọng với những hiểu biết thu được nhờ phân tích cơ bản. Các phân tích cơ bản đóng vai trò rất quan trọng trong đầu tư dài hạn. Do vậy, điều cần nhớ ở đây là “Đừng kỳ vọng sẽ kiếm được nhiều tiền bằng việc giao dịch chỉ dựa trên các tin tức được công bố trong ngày”. Phân tích cơ bản nên được lấy làm cơ sở cho đầu tư trung và dài hạn. Bạn cũng nên kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật khi xem xét các biểu đồ theo ngày, tuần hoặc tháng. Phân tích cơ bản giúp bạn trả lời câu hỏi “Tại sao?” còn phân tích kỹ thuật sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi “Như thế nào?”. Việc tìm ra câu trả lời cho hai câu hỏi này thực ra đều quan trọng như nhau. Sử dụng kết hợp chúng để phân tích thị trường sẽ tạo cho bạn cơ hội có được kết quả kinh doanh khả quan hơn và hiểu biết sâu sắc hơn về quy luật vận hành của thị trường.