Thành phn chyếu ca Tài khon Vãng lai có nh hưởng ti vic tính toán giá trGDP chính là Cán cân Thương mại (mà thường là Thâm hụt Thương mi). Nhng nhân tố này thường được phân tích trong mối tương quan với nhau. Chúng ta cũng sẽ tìm hiu ảnh hưởng ca Thâm ht Ngân sách ti tgiá hối đoái của đồng đô-la M.

Cán cân Thương mại là phn chênh lch gia giá trxut khu và nhp khu ca mt nn kinh tế trong mt khong thời gian xác định. Dliu thng kê được sdụng để tính toán cán cân thương mại là giá trtính bng tin ca tt ccác sn phm và dch vxut khu và nhp khu ca mt quc gia.

Nếu cán cân thương mại ca mt quc gia có giá trị dương thì quốc gia đó đang ở trong tình trng Thặng dư Thương mại (giá trxut khẩu vượt quá giá trnhp khu); còn nếu cán cân thương mại có giá trâm thì quốc gia đó đang bị Thâm hụt Thương mi (giá trnhp khẩu vượt quá giá trxut khu).

Biểu đồ dưới đây thể hin din biến ca tình trạng thâm hụt thương mại tại Mỹ

Thặng dư thương mại cũng như sgim bt thâm hụt thương mại nhìn chung được cho là điều kin thun lợi để giá trcủa đồng ni tệ tăng lên:

Thặng dư thương mại ↑ = ↑ Tỷ giá hối đoái

Khi mt quốc gia đang có thặng dư thương mại, tng giá trcác dòng ngoi tchy vào quốc gia đó cao hơn tổng giá trcác dòng ngoi tchy ra. Ngoi tệ khi vượt qua biên gii sẽ được chuyển đổi thành đồng ni tệ và như vậy, ngun cung ngoi tsẽ tăng lên. Kết qulà tgiá hối đoái của các đồng ngoi tsgim còn tgiá hối đoái của đồng ni tsẽ tăng. Trong trường hp mt quốc gia đang bthâm hụt thương mại, đồng ni tcần được chuyn đổi thành đồng ngoi tệ để thc hin các giao dch thanh toán quc tế. Kết qulà nguồn cung đồng ni tệ tăng lên và tỷ giá hối đoái sẽ gim, còn tgiá ca đồng tin ca quốc gia đang có thặng dư với quc gia này sẽ tăng.

Cục điều tra dân sthuc Bộ thương mại Mchu trách nhim công bsliu về cán cân thương mại của nước này vào ngày thứ Năm thứ ba của mỗi tháng.

Tài khon vãng lai thhin các dòng tin gia mt quc gia vi các quc gia khác trong mt khong thời gian xác định. Tài khon vãng lai bao gm giá trxut khu và nhp khu, thanh toán thoạt động đầu tư tại nước ngoài và thu nhp nhn được thoạt động đầu tư nước ngoài ti quc gia đang xem xét cũng như viện trợ nước ngoài và các dòng tin khác. Nó là số dư sau khi bù trừ các dòng tin vào và ra khi quốc gia đó. Tuy nhiên, tài khoản vãng lai li không bao gm các giao dch chuyn tin liên quan tới các nghĩa vụ tài chính hoc các tài sn có tính chất như các giao dịch tài chính. Vic phân tích tài khon vãng lai cho phép phân tích hot động kinh tế có yếu tố nước ngoài ca mt quc gia.

Thặng dư tài khoản vãng lai (hoc sgim bt thâm ht tài khon vãng lai) có li cho sự tăng giá trị đồng ni t. Sliu tài khoản vãng lai được công bvào mt ngày nhất định vào khong gia mi tháng

Thặng dư Tài khoản Vãng lai ↑ = ↑ Tỷ giá hối đoái

Thâm ht tài khon vãng lai ca Mỹ đã lên tới 7% GDP vào năm 2007 (trên 800 tỷ đô-la). Nguyên nhân chyếu ca tình trng này là do tng giá trnhp khẩu đã vượt xa tng giá trxut khu.

Vy thì, làm thế nào mà nn kinh tế Mli không sụp đổ khi mà các gia đình, doanh nghiệp và cchính phtại đây đều đang chi tiêu nhiều hơn những gì hlàm ra và tiết kiệm được ít hơn những gì họ đem đi đầu tư? Thâm hụt tài khon vãng lai ca nước Mỹ được tài trbi các khon vay từ nước ngoài và từ các định chế tài chính quc tế. Nó to ra các ngun tài chính khng lchy vào quc gia này mỗi năm.

Trên quy mô toàn cu, tng giá trtài khon vãng lai ca tt ccác quc gia cng li sbng không, bi thng dư của quc gia này sẽ được bù trbi thâm ht ca quc gia khác. Ví d, tài khon vãng lai ca Trung Quc và các quốc gia Đông Nam Á khác so vi Mỹ là dương. Trung Quốc hiện đang theo đuổi chính sách kinh tế hướng mnh vxut khu, và neo chặt đồng ni t(Nhân dân t) vào đồng đô-la M. Bằng cách ngăn chặn sự tăng giá của đồng Nhân dân t, Trung Quốc có được li thế cạnh tranh trên trường quốc tế. Thăng dư thương mại của Trung Quốc tạo ra lợi thế cho hoạt động đầu tư quốc tế của nước này nói chung: Trung Quốc đầu tư rất nhiều vào cổ phiếu và trái phiếu chính phủ Mỹ, qua đó hỗ trợ tỷ giá hối đoái của đồng đô-la, đồng thời tài trợ cho các khoản tiêu dùng và đầu tư trong lãnh thổ nước Mỹ. Các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ một phần đáng kể lượng chứng khoán đang lưu hành tại Mỹ và được trả lợi tức trên những chứng khoán này. Ví dụ, Trung Quốc sẽ có lợi khi đầu tư vào các thị trường tài chính có tính thanh khoản cao của Mỹ vì bản thân các cơ hội đầu tư tại Trung Quốc rất hạn chế do tình trạng thăng dư thương mại của nước này, thêm vào đó, đầu tư vào thị trường Mỹ nhìn chung hấp dẫn hơn do môi trường tự do và có tính minh bạch cao tại đây.

Tuy nhiên, nhiu nhà kinh tế cho rng thâm ht tài khon vãng lai ca Mkhông thcứ tăng lên mãi. Tiềm năng tăng trưởng ca nn kinh tế Mbhn chế bi thc tế là vic chi trlãi sut và ctc cho nhng khon vay từ các nhà đầu tư nước ngoài đến một lúc nào đó sẽ lớn đến mc nó ngn mt phn ln tng sn phm do nn kinh tế Mto ra. Thấy trước được điều này, các ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới đang cố gắng giảm dự trữ bằng đồng USD của mình bằng cách chuyển sang các đồng tiền ổn định hơn như đồng euro. Ngay khi một quốc gia nào đó tuyên bố sẽ chuyển một phần dự trữ bằng đồng đô-la Mỹ sang các ngoại tệ khác để đa dạng hóa danh mục đầu tư thì tỷ giá của đồng USD sẽ phải chịu một áp lực lớn trên thị trường Ngoại hối.

Vy thì liu có gii pháp hp lý nào cho vấn đề thâm ht tài khon vãng lãi ca Mhay không? Nếu có, nó cũng sẽ cần đến hành động trên cả phương din chính trln kinh tế ca nhiu quc gia trên thế gii. Các chuyên gia kinh tế học đưa ra một vài la chọn như sau:

 •   Trung Quc gim kiểm soát đối với đồng Nhân dân tệ trong đó có việc kim soát sự tăng giá ca nó so với đô-la Mỹ đồng thi chuyn đổi chính sách, tp trung nhiều vào tăng chi tiêu nội địa.
 •   Liên minh châu Âu theo đuổi các ci cách kinh tế nhm làm gim ảnh hưởng ca nn kinh tế Mlên nn kinh tế toàn cu và làm xut hin nhng gii pháp mi cho các vấn đề nội địcủa nước Mỹ.
 •  Chính phủ Mỹ áp dụng tất cả các biện pháp có thể để hạn chế chi tiêu và tăng cường tích lũy (Cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn vào năm 2007 tại Mỹ đã phần nào khuyến khích chính sách này).

  Sgim giá của đồng đô-la là mt trong nhng yếu tchính dẫn đến tính trng thâm ht tài khon vãng lai ca M. Việc tăng nguồn thu bằng đồng đô-la tcác hoạt động đầu tư tại nước ngoài đã khuyến khích Mỹ thúc đẩy các hoạt động này.

  Ngân sách Liên bang Mlà giá trchênh lch gia các ngun thu nhp và chi tiêu ca chính phLiên bang. Nó đã ở trong tình trng thâm ht trong một vài năm qua.

  Thâm hụt Ngân sách ↑ = ↓ Tỷ giá hối đoái

  Báo cáo Ngân sách quc gia Mtrong tháng này được BTài chính Mcông bvào tun thba ca tháng tiếp theo. 

  Biểu đồ dưới đầu thhin din biến tình trng thâm ht Ngân sách Mtừ năm 1993 đến năm 2008 (đơn vị: tỷ đô-la, ngun: Briefing news agency, www.briefing.com)