Nếu các mức Fibonacci đã là mức hỗ trợ và mức kháng cự rồi, và bạn kết hợp các mức đó với vùng giá khác mà nhiều nhà giao dịch đang theo dõi, sau đó giá có nhiều cơ hội hơn để hồi lại từ những vùng này.

Sau đây là ví dụ về cách bạn kết hợp mức hỗ trợ và mức kháng cự với mức Fibonacci. Dưới đây là biểu đồ hàng ngày của USDCHF.

thoái lui Fibonacci với mức hỗ trợ và kháng cự

Bạn có thể thấy xu hướng tăng gần đây. Bạn quyết định bán USDCHF khi thấy những cây nến xanh. Nhưng câu hỏi là “Khi nào bạn vào lệnh?” Bạn đưa ra công cụ thoái lui Fibonacci, dùng mức thấp 1.0132 trong ngày 11 tháng Mười Một cho Swing Low và mức cao tại 1.0899 trong ngày 19 tháng Hai cho Swing High.

USDCHF

Bạn nhìn lại và thấy rằng giá 1.0510 là mức kháng cự tốt trong quá khứ và nó chỉ xuất hiện để khớp với mức thoái lui Fibonacci 50.0%.

Bây giờ, mức đó bị phá vỡ và có thể quay lại mức hỗ trợ và trở thành nơi tốt để mua.

phá vỡ Swing High

Có một số thời gian khá căng thẳng đặc biệt là trên mức hỗ trợ thứ hai vào ngày 1 tháng Tư. Giá đã cố phá vỡ mức hỗ trợ nhưng không thể đóng cửa dưới mức đó. Cuối cùng, cặp này đã phá vỡ Swing High và hồi lại xu hướng.

Bạn có thể làm điều tương tự với xu hướng giảm. Quan trọng là bạn nên tìm kiếm những mức giá dường như có vùng lợi nhuận trong quá khứ. Giá có nhiều cơ hội cao hơn để hồi lại từ những mức này nếu bạn nghĩ về nó.

Lý do?

Đầu tiên, như chúng tôi đã đề cập ở phần trước, mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự sẽ là vùng tốt để mua hoặc bán vì các nhà giao dịch khác cũng sẽ để mắt đến những mức này.

Thứ hai, như chúng ta biết rằng nhiều nhà giao dịch cũng dùng công cụ thoái lui Fibonacci, họ có thể tìm cách nhảy vào các mức Fib này. Đối với các nhà giao dịch xem xét các mức hỗ trợ và mức kháng cự tương tự thì đây là cơ hội tốt khi có rất nhiều lệnh tại mức giá đó.

Hãy nhớ rằng giao dịch tất cả là về xác suất. Nếu bạn tuân thủ các giao dịch có xác suất cao hơn thì bạn có nhiều cơ hội tốt hơn trong cuộc chạy đua lâu dài.