Một cách khác để kết hợp công cụ thoái lui Fibonacci là phân tích đường xu hướng.

Hãy nhớ rằng bất cứ khi nào một cặp đang ở trong một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, các nhà giao dịch sẽ dùng mức thoái lui Fibonacci như một cách để bước vào xu hướng.

Sau đây là biểu đồ 1 giờ của AUDJPY. Như bạn thấy, giá đang trong một xu hướng tăng ngắn hạn trong suốt những ngày qua.

biểu đồ 1 giờ của AUDJPY

Bạn muốn mua AUDJPY ngay cả khi nó chỉ là giao dịch ngắn hạn. Trước khi bạn làm điều đó tại sao không lôi công cụ thoái lui Fibonacci ra? Để xem liệu chúng ta có thêm nhiều giá vào lệnh chính xác hay không.

công cụ thoái lui Fibonacci ra

Chúng tôi đã phác họa các mức thoái lui Fibonacci bằng cách dùng Swing Low tại 82.61 và Swing High tại 83.84. Cần chú ý các mức Fib 50.0% và 61.8% giao nhau ngay đường xu hướng. Các mức này có thể dùng như mức hỗ trợ tiềm năng hay không? Chỉ có một cách để tìm ra!

Mức thoái lui Fib 61.8%

Mức thoái lui Fib 61.8% được giữ khi giá hồi lại ở đó trước khi giá tăng trở lại. Nếu bạn thiết lập một số lệnh ở mức này thì bạn sẽ có một lệnh vào hoàn hảo.

Sự kết hợp của đường chéo và đường ngang mức hỗ trợ/kháng cự có nghĩa là các nhà giao dịch khác cũng đang để mắt đến mức này.

Cần chú ý rằng vẽ đường xu hướng có thể khá chủ quan như vẽ các công cụ khác. Bạn không biết chính xác nhà giao dịch khác vẽ chúng như thế nào nhưng bạn có thể dựa vào xu hướng. Nếu bạn thấy xu hướng đang tiến triển thì bạn nên theo dõi lâu dài để có được cơ hội giao dịch tốt. Bạn có thể dùng công cụ thoái lui Fibonacci để tìm ra các điểm vào lệnh tiềm năng.