Ở phần 4, bạn đã biết thêm thông tin về một số mô hình nến Doji thông dụng. Bây giờ, hãy cùng khám phá cách kết hợp các nến, và cùng tìm hiểu một số bộ mô hình nến đôi phổ biến nhé!

Kết Hợp Các Nến

Việc kết hợp các nến với nhau sẽ giúp bạn phân tích tâm lý thị trường tốt hơn. Những bộ mô hình nến có thể cung cấp các tín hiệu chính xác hơn so với các nến đơn.

Dưới đây là một số bộ mô hình nến đôi thông dụng:

Engulfing (mô hình Nhấn Chìm)

Engulfing là một mô hình nến đôi cảnh báo đảo chiều. Chúng được cấu tạo bởi hai cây nến, trong đó có một nến giảm và một nến tăng.

Mô hình Engulfing có hai loại: Tăng và Giảm. Các tiêu chuẩn để xác định một mô hình Engulfing Tăng bao gồm:

 • Thị trường đang trong đà giảm
 • Nến 1 là một cây nến giảm, và nến 2 là một cây nến tăng
 • Thân của nến 1 phải nhỏ hơn và bị bao trùm bởi thân của nến 2

Ngược lại, các tiêu chuẩn để xác định một mô hình Engulfing Giảm bao gồm:

 • Thị trường đang trong đà tăng
 • Nến 1 là một cây nến tăng, và nến 2 là một cây nến giảm
 • Thân của nến 1 phải nhỏ hơn và bị bao trùm bởi thân của nến 2

Lưu ý: Tín hiệu từ mô hình Engulfing sẽ đáng tin cậy hơn khi thân của nến 2 bao trùm các bấc của nến 1.

nến nhậtEngulfing Tăngnến nhậtEngulfing Giảm

Tweezers (mô hình Cái Nhíp)

Tweezers cũng là một mô hình nến đôi cảnh báo đảo chiều. Nó được cấu tạo bởi hai cây nến có mức cao và thấp gần tương đương nhau, trông giống như một chiếc nhíp.

Mô hình Tweezers có hai loại: Đỉnh và Đáy. Các tiêu chuẩn để xác định một mô hình Tweezers Đỉnh bao gồm:

 • Thị trường đang trong đà tăng
 • Nến 1 là một cây nến tăng, và nến 2 là một cây nến giảm
 • Hai cây nến có mức cao gần bằng nhau và có độ dài các bấc gần tương đương

Ngược lại, các tiêu chuẩn để xác định một mô hình Tweezers Đáy bao gồm:

 • Thị trường đang trong đà giảm
 • Nến 1 là một cây nến giảm, và nến 2 là một cây nến tăng
 • Hai cây nến có mức thấp gần bằng nhau và có độ dài các bấc gần tương đương
nến nhậtTweezers Đỉnhnến nhậtTweezers Đáy

Kết Luận

Vậy là bạn vừa được tiếp cận với các bộ mô hình nến đôi phổ biến. Trong phần 6, chúng ta sẽ tìm hiểu một số bộ mô hình nến ba thông dụng nhé!