Chsố này được đặt tên theo người đã phát triển nó, John Bollinger. Các dải Bollinger được áp dng trc tiếp trên mt biểu đồ giá và chúng thhiện Độ lch Chun (Standard Deviation) ca mt mc giá so vi đường trung bình di động ca nó. Khong cách gia đường trung bình di động vi các di Bollinger ca nó được xác định bi mức độ biến động giá: giá cả thay đổi càng nhanh thì các di này sẽ cách đường trung bình di động càng xa. Độ lch chun trong các thng kê toán hc là một đại lượng mô tmức độ phân tán ca các dliu thng kê quanh giá trtrung bình ca chúng. Một độ lch chuẩn thường bao quát khong 68% các giá trca mc giá xut hin, và hai độ lch chun bao quát ti 95% các giá trcmức giá xuất hiện. Điều này có nghĩa là nếu chỉ số này dựa trên sự tính toán của 2 độ lệch chuẩn thì 95% các mức giá sẽ dao động trong phạm vi các dải của nó. Nếu Các dải Bollinger tiến gần tới nhau và mức độ biến động giá diễn ra thấp thì có thể dự đoán là một sự thay đổi lớn về giá sắp diễn ra. Nếu mức giá phá vỡ Các dải Bollinger theo hướng đi lên hoặc đi xuống thì theo quy luật, nó sẽ trở về mức nằm trong các dải này chỉ sau một thời gian ngắn. Thêm vào đó, nếu giá bắt đầu di chuyển xa khỏi một trong hai dải thì nó có xu hướng kết thúc quá trình di chuyển này ở gần dải đối diện.

Thông thường, chsố này được tính toán da trên đường trung bình di động 14 giai đoạn. Mt vài nhà kinh doanh đưa ra lời khuyên là nên sdụng đường trung bình di động 20 giai đoạn. Tuy nhiên, bn không nên sdng một đường trung bình di động có ít hơn 10 giai đoạn bi số lượng giai đoạn trong quá trinh tính toán ít sto ra mức độ biến động lớn hơn, điều này dn ti hu qulà các dliu trnên kém tin cậy hơn. Các dải Bollinger thường được tính toán với độ lch chun là 2, 2,5 hoc 1,5.

Khi thị trường đang điều chnh, Các di Bollinger thể hiện các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Nhưng bạn cũng không nên sử dụng một mình chỉ số này để đưa ra quyết định giao dịch. Giống như các chỉ số khác, Các dải Bollinger sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất khi được sử dụng kết hợp với nhiều chỉ số khác như RSI, MACD hay Chỉ số Dịch chuyển Xu hướng (DMI). Điều này sẽ cho bạn nhiều nguồn thông tin khác nhau để xác nhận các xu hướng và mô hình khác nhau. Nếu như mức giá chạm đến dải phíadưới trong Các dải Bollinger và RSI nằm trên ngưỡng 30 thì lúc đó, giá cả gần như sẽ tiếp tục dịch chuyển theo xu hướng hiện tại. Còn nếu RSI nằm dưới ngưỡng 30 thì điều này có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường sẽ đảo chiều. Nếu như mức giá chạm đến dải trên của Các dải Bollinger và RSI nằm trên ngưỡng 70 thì một xu hướng đảo ngược của thị trường chắc chắn sẽ diễn ra.

Các di Bollinger Biểu đồ D1 EUR/USD

Bn có ththam kho thêm thông tin vCác di Bollinger và ng dng ca chsnày tại địa chỉ http://www.bollingerbands.com