Đối với rất nhiều người, từ “rủi ro” mang một ý nghĩa tiêu cực. Tuy nhiên mỗi hành động ca chúng ta đều chứa đựng ri ro theo cách này hay cách khác. Thị trường Ngoi hối bn thân nó không chứa bất cứ một rủi ro nào và được coi là trung lập bởi tổng lợi nhuận và thua lỗ ca toàn thị trường luôn luôn cân bằng.

Ri ro ca một khoản đầu tư là khả năng khoản đầu tư đó mất giá tr, khả năng thua lỗ càng cao thì ri ro càng lớn. Nhưng làm thế nào ước lượng được ri ro? Có rất nhiều loi rủi ro, và phương pháp đánh giá khả năng gây thua lỗ của chúng cũng khác nhau. Ri ro có thể được định lượng (thua lỗ tiềm ẩn) hoặc định tính (khả năng xảy ra thua lỗ). Nhà kinh doanh luôn có thể hn chế ri ro bằng cách xác định mức thua lỗ tối đa mà chúng có thể gây ra. Những nhà kinh doanh mới bắt đầu thường cố đặt ra giới hn cắt lỗ càng gần với giá thị trường càng tốt mà không hiểu rằng làm như vậy là họ đã tăng đáng kể khả năng thua lỗ xảy ra mặc dù bản thân khoản lỗ đó có thể không lớn. Các phương pháp quản lý rủi ro được sử dụng để tăng khả năng lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ. Vậy các nhà kinh doanh sẽ gặp phải những loại rủi ro nào trên thị trường Ngoại hối?

Rủi ro tỷ giá

Ri ro tgiá là ri ro gắn liền với sự thay đổi tgiá niêm yết ca các loi tiền tệ trên thị trường. Thực ra, những thay đổi này cũng chính là điều chúng ta mong đợi khi đầu tư vào thị trường Ngoi hối. Đây là ri ro lớn nhất trong tất ccác loi ri ro, nhưng đồng thời cũng mang lại lợi nhuận lớn nhất cho nhà đầu tư. Bất cứ công cnào nhằm hn chế rủi ro này cũng đồng thời hn chế lợi nhuận tiềm năng.

Rủi ro lãi suất

Chênh lệch lãi suất (swap) được tính toán trên mỗi trng thái giao dch nếu nó được duy trì qua đêm. Chênh lệch lãi suất là khong khác biệt giữa lãi suất của các đồng tiền trong một cặp ngoi tệ. Khong khác biệt này càng lớn thì số tiền chênh lệch lãi suất âm hoặc dương trên mỗi trng thái mở qua đêm càng cao. Ví dụ, chúng ta mở một trạng thái đối với cặp EUR/USD, mua đồng euro bằng đồng đô-la. Tại thời điểm mua, lãi suất đồng euro cao hơn 2% so với lãi suất đồng đô-la, điều đó có nghĩa là dù tỷ giá EUR/USD có thay đổi thế nào thì chúng ta vẫn nhận được một phần lãi nhờ duy trì trạng thái giao dịch này qua đêm. Để kiếm một khoản lợi nhuận đáng kể từ chênh lệch lãi suất, nhà kinh doanh cần duy trì trạng thái giao dịch của mình trong một thời gian dài. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó rủi ro hối đoái có thể lớn hơn nhiều so với lợi nhuận tiềm năng thu được từ chênh lệch lãi suất.

Các ngân hàng trung ương định kỳ thay đổi lãi suất để qun lý nền kinh tế và như vậy, mức chênh lệch lãi suất cũng thay đổi theo. Một khong chênh lệch dương đôi khi có thể biến thành âm. Tuy vậy, sự thay đổi này hiếm khi xy ra và một sự cắt gim lãi suất lớn cũng không bao giờ diễn ra nhanh chóng mà từ từ từng bước một. Đó là lý do tại sao các nhà kinh doanh nên để mắt tới sự thay đổi lãi suất ca các đồng tiền nếu muốn theo đuổi một chiến lược đầu tư lâu dài. Còn đối với các giao dch diễn ra hàng ngày, nhà kinh doanh có thể không cần để ý tới lãi suất này.

Rủi ro thanh khoản của các nhà môi giới

Nhà môi giới thực hiện giao dch trên thị trường theo yêu cầu ca khách hàng và vì lợi ích ca khách hàng. Nhà môi giới không phi chu ri ro hối đoái và thu lợi nhờ chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Điều đó cho phép nhà môi giới qun lý hoạt động ca mình với một mức lợi nhuận tương đối thấp tuy nhiên rất ổn định và có thể tính toán trước được. Tuy nhiên, ri ro mất thanh khon ca các nhà môi giới vẫn có thể xy ra. Lợi nhuận ca một công ty môi giới cần đủ lớn để trang tri hết chi phí hot động.

Các nhà kinh doanh có kinh nghiệm hẳn vẫn còn nhớ vphá sn ca Công ty Refco vào tháng Mười năm 2005. Là một trong những nhà môi giới lớn nhất thị trường Ngoi hối Chicago, trong thời kỳ đỉnh cao, Refco đã có tới hơn 200.000 khách hàng. Tuy nhiên, công ty này đã đánh mất uy tín và khách hàng do các vấn đề tài chính và phương pháp kế toán sai lầm dẫn đến phá sn và một vscandal lớsau đó. Bài học rút ra từ sự việc này là quy mô lớn chưa hẳn đã đảm bảo cho thành công hay sự ổn định. Đối với vấn đề quản trị rủi ro thanh khoản của nhà môi giới bạn lựa chọn thì kinh doanh một cách có trách nhiệm còn quan trọng hơn nhiều.

Hiện nay, thị trường dch vmôi giới Ngoi hối đã khá ổn định, rào cn gia nhập thị trường tương đối lớn bởi các điều kiện kinh doanh đều đã trở thành tiêu chuẩn chung và các nhà môi giới mới sgần như không có khả năng đáp ứng được chúng mà không phải đánh đổi bằng lợi nhuận ca mình. Vào những năm 1990, quá trình chọn lc tự nhiên diễn ra rất mnh mtrên thị trường Ngoi hối, to ra một môi trường trong đó chỉ những công ty duy trì được hoạt động kinh doanh lành mnh và khả năng ứng phó nhanh với những thay đổi môi trường kinh doanh mới có thể tồn tại. Điều này đã làm giảm đáng kể ri ro mất thanh khon ca các nhà môi giới, tuy nhiên, vẫn có ri ro nhà môi giới không thực hiện tha thuận giao dịch đã có với khách hàng.

Nhà môi giới qun lý tài khon ca khách hàng, và vì vậy có thể thực hiện các lệnh chờ ở mức giá khác với mức khách hàng đã định, hoặc hy các lệnh chờ khách hàng đã đặt đi. Tóm lại, có rất nhiều giao dịch trong đó nhà môi giới có thể mắc sai lầm hoặc thực hiện không chính xác. Đó là vấn đề chất lượng và phương thức hoạt động của nhà môi giới. Bạn có thể tham khảo thêm ở mục “Chọn nhà môi giới thế nào?”.

Rủi ro thiếu thanh khoản tài khoản giao dịch

Trường hợp khách hàng không có đủ số dư trong tài khon giao dch, toàn bộ hoặc một phần các trng thái giao dch ca anh ta sbnhà môi giới tự động đóng lại ti mức giá thị trường. Thường thì nó skhác xa so với mức giá mà nhà kinh doanh mong đợi, mà lý do là rủi ro khi đó đã trở nên nghiêm trng.

Các nhà kinh doanh thường có một suy nghĩ sai lầm là khi có nhiều tiền trong tài khon thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Thế nhưng số tiền có sẵn trong tài khon không phi là yếu tố mang tính quyết định khả năng thành công bởi có rất nhiều cơ hội kinh doanh không đòi hỏi một lượng tiền lớn ban đầu như kinh doanh theo lô nhỏ (mini-lots) hay siêu nh(micro-lots). Chính tlệ số dư tài khoản/tổng các trạng thái mở và phương pháp quản trị rủi ro mới là yếu tố quan trọng nhất. Cuối cùng, chính nhà kinh doanh sẽ là người định ra mức độ rủi ro mình sẽ gánh chịu khi mở một trạng thái và chọn khối lượng giao dịch. Khi lựa chọn quy mô giao dịch, lời khuyên hợp lý dành cho nhà kinh doanh sẽ là: “Đừng giao dịch các lô lớn đến mức toàn bộ vốn tự có của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào một hay hai giao dịch. Nếu bạn cần phải tới ngân hàng để nộp thêm tiền vào tài khoản nhằm duy trì một trạng thái giao dịch thì bạn cần xem xét lại chiến lược kinh doanh của mình”.