100 câu hi và câu trlời đương nhiên là không đủ để đề cp tt ckhía cnh ca thị trường Ngoi hi nhưng có một điều chắc chắn nếu bạn đã đọc hết 5 phần thì bạn hoàn toàn đủ tự tin để bắt đầu trở thành một nhà giao dịch thực thụ.

Chúc các bạn may mắn trên hành trình hấp dẫn đến với thế giới thú vị và khó đoán định của thị trường Ngoại hối! Tôi mong muốn một điều có lẽ sẽ không bao giờ thừa đối với tất cả các nhà kinh doanh – Chúc các bạn kinh doanh thành công!